Wystawa „Magiczna maska karnawałowa”


Karnawał to okres wielkich balów, zabaw i pochodów. Jedną z tradycji jest ukrywanie twarzy za maskami karnawałowymi. Również w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się wystawa pt. „Magiczna maska karnawałowa”, której celem było:

  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów,
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi,
  • podtrzymywanie tradycji dotyczących karnawału,
  • popularyzowanie twórczości uczniów.

Wystawa skierowana była do uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Pomysł wykonania maski cieszył się ogromną popularnością. Do organizatora wpłynęło mnóstwo przepięknych, barwnych i pomysłowych prac. Łącznie wykonano 57 masek karnawałowych z 13 klas. Wystawę można było podziwiać w dniach 18.01–31.01.2024 roku. Zwieńczeniem całej wystawy była zabawa karnawałowa, podczas której uczniowie bawili się w ręcznie wykonanych przez siebie maskach. Organizatorem wystawy była Monika Borkowska.