Rada pedagogiczna


Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy jest mgr Anna Słomińska.
Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni nieprzerwanie od 1992 roku.

W roku szkolnym 2020/21 w szkole zatrudnionych jest 27 nauczycieli:

 1. Anna Słomińska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  – dyrektor@zssbrodnica.pl
 2. Iwona Roszak – Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych. – i.roszak@zssbrodnica.pl
 3. Katarzyna Jackiewicz  – Pedagog szkolny – k.jackiewicz@zssbrodnica.pl
 4. Dominika Abram – d.abram@zssbrodnica.pl
 5. Bożena Błaszkiewicz – b.blaszkiewicz@zssbrodnica.pl
 6. Michał Gutkowski  – m.gutkowski@zssbrodnica.pl
 7. Beata Górska  – b.gorska@zssbrodnica.pl
 8. Dorota Jamroży – d.jamrozy@zssbrodnica.pl
 9. Rafał Kinczewski  – r.kinczewski@zssbrodnica.pl
 10. Mariola Klimek – m.klimek@zssbrodnica.pl
 11. Małgorzata Krajewska – m.krajewska@zssbrodnica.pl
 12. Jolanta Król – j.krol@zssbrodnica.pl
 13. Ewelina Kulwicka – e.kulwicka@zssbrodnica.pl
 14. Małgorzata Krzykalska – m.krzykalska@zssbrodnica.pl
 15. Agnieszka Mianecka – a.mianecka@zssbrodnica.pl
 16. Jerzy Ochlak  – j.ochlak@zssbrodnica.pl
 17. Jolanta Onak – j.onak@zssbrodnica.pl
 18. Barbara Przeracka  – b.przeracka@zssbrodnica.pl
 19. Monika Rochewicz – m.rochewicz@zssbrodnica.pl
 20. Anna Rutkowska  – a.rutkowska@zssbrodnica.pl
 21. Rafał Rychlewski – r.rychlewski@zssbrodnica.pl
 22. Justyna Stożyńska – j.stozynska@zssbrodnica.pl
 23. Bożena Smoła – b.smola@zssbrodnica.pl
 24. Jolanta Tobiasz-Grabowska – j.tobiasz-grabowska@zssbrodnica.pl
 25. Anna Wasiak – a.wasiak@zssbrodnica.pl
 26. Małgorzata Wróblewska – m.wroblewska@zssbrodnica.pl
 27. Iwona Zarębska – i.zarebska@zssbrodnica.pl

Kadra pedagogiczna posiada szeroki wachlarz kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Nauczyciele legitymują się kwalifikacjami w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki,
 • tyflopedagogiki,
 • surdopedagogiki,
 • terapii pedagogicznej,
 • logopedii,
 • edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • socjoterapii,
 • alternatywnych metod komunikacji, oraz
 • zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.