Projekty


W roku szkolnym 2022/ 2023 w Zespole Szkół Specjalnych jest realizowanych 13 projektów, z czego 3 są projektami autorskimi.