Projekty


W roku szkolnym 2023/ 2024 w Zespole Szkół Specjalnych jest realizowanych 7 projektów, z czego 1 jest projektem autorskim.