Wycieczki


Wycieczka szkolna do Zoo w Płocku

Dnia 28 września 2022 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy klasy I-III oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej klasy IV-VI uczestniczyli wraz z opiekunami w wycieczce szkolnej do „ Zoo”  w Płocku. Celem wycieczki była integracja w zespole klasowym oraz z pozostałymi uczniami naszej szkoły. Uczniowie podczas wycieczki mieli możliwość poznania różnorodności świata zwierząt i […]

Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego w Małym Leźnie

Dnia 25 maja 2022 r. uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach ,,Programu dla szkół” uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do gospodarstwa ekologicznego w Małym Leźnie. Celem wycieczki było upowszechnienie wśród dzieci wiedzy na temat zasad ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowego stylu życia. Po przyjeździe do Małego Leźna uczniowie obejrzeli ,,smoczą stajnię”, gdzie oprócz boksów […]

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Maryśka” w Małym Leźnie

We wtorek 24 maja 2022 r. uczniowie klasy III i klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Gospodarstwa Agroturystycznego „Maryśka” w Małym Leźnie. Po przyjeździe do gospodarstwa wszystkich uczestników wycieczki przywitała Pani Karolina Wacławska, która oprowadziła dzieci po mini zoo, a następnie przedstawiła im życie i zwyczaje zwierząt. Co więcej […]

Wycieczka do Grudziądza

Dnia 17 maja 2022 roku uczniowie klasy I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Grudziądza. Celem wycieczki była integracja uczniów, wzmacnianie więzi koleżeńskiej, nauka zachowania się w kinie i autobusie, a także przedstawienie uczniom jednego ze sposobów spędzania czasu wolnego i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów. Uczniowie wybrali się do […]

Wycieczka do Działdowa

Dnia 12 maja 2022 roku uczniowie klasy III i I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, oraz klasy I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z opiekunami, wybrali się na wycieczkę do Działdowa, gdzie odwiedzili Muzeum Pogranicza, które zostało zaliczone do jednego z „Siedmiu Cudów Polski” w ogólnopolskim plebiscycie National Geographic Traveler . Uczniowie w Muzeum poznali ciekawe […]

Wycieczka do Kina Bałtyk w Rypinie

We wtorek 5 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej i klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunami pojechali do Kina Bałtyk w Rypinie. Celem wycieczki była integracja uczniów, wzmacnianie więzi koleżeńskiej, kształtowanie pozytywnego stosunku do świata kultury i sztuki, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w kinie i autobusie, a […]

Wyjazd do Kina Bałtyk w Rypinie

Dnia 23 marca 2022 roku uczniowie klasy I, II i III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pod opieką wychowawców oraz pedagoga szkolnego uczestniczyli w wycieczce tematycznej „Teatr, kino, restauracja – formy integracji ze społecznością lokalną”. Młodzież pojechała w tym dniu do Kina Bałtyk w Rypinie na film animowany pt. „UPS 2! BUNT NA ARCE”. Celem […]

Wycieczka szkolna do „Lawendowej Polany” w Szabdzie

  Dnia 29 września 2021 roku uczniowie z klasy I, I-II oraz II-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach techniczno-plastycznych w „Lawendowej Polanie” w Szabdzie. Celem wycieczki była nie tylko integracja oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie klasowej i szkolnej, ale także rozwijanie zainteresowań techniczno-plastycznych. Uczniowie podczas warsztatów własnoręcznie stworzyli mydła glicerynowe, namalowali […]

Wycieczka do schroniska

  Dnia 8 września 2021 roku młodzież Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy: klasy I-III oraz uczniowie klas: VII-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej, jak co roku jesienią odwiedziła Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” w Brodnicy. Uczniowie wraz z wychowawcami poszczególnych klas mieli okazję zobaczyć nowych, dużych i małych lokatorów schroniska oraz poznać ich smutną historię. Kierownik i […]