Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy  odbyła się w obecności rodziców i całej społeczności szkolnej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie zaprezentowali część artystyczną pod kierunkiem Barbary Sobieszyńskiej i Agnieszki Mianeckiej, podczas której, podziękowali nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich pracę. Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła świadectwa ukończenia Szkoły […]

Apel ,,Bezpieczne wakacje”

Dnia 17 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych odbył się apel na temat ,,Bezpiecznych wakacji”. Na początku spotkania pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz powitała wszystkich uczestników apelu i przypomniała, że tematyka bezpieczeństwa towarzyszyła dzieciom i młodzieży w ciągu całego, bieżącego roku szkolnego. Podczas wielu zajęć oraz spotkań z policjantami i kuratorami sądowymi uczniowie uczyli się […]

VI Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych

Dnia 11 czerwca 2024 uczniowie wraz z opiekunami brali udział w VI Przeglądzie Teatralnym Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy  przy Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy. Przegląd był zorganizowany w Brodnickim Domu Kultury. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie pt. „Wszyscy inni, każdy równy”. Przedstawienie miało na celu zwrócenie uwagi na […]

Wyjście tematyczne nad Jezioro Niskie Brodno

Dnia 13 czerwca 2024 roku młodzież z klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Brodnicy wzięła udział w wyjściu tematycznym nad Jezioro Niskie Brodno. Wycieczka ta miała na celu organizację aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na łonie natury, edukację ekologiczną oraz integrację uczniów. Po dotarciu na miejsce uczniowie odbyli krótki spacer, poznając teren i jego […]