Dzień Chłopaka


Dnia 30 września 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych obchodziliśmy „Dzień Chłopaka”. Z tej okazji zorganizowano dyskotekę, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Na wstępie przywitano uczestników zabawy i ogłoszono wybory na „Super Chłopaka”. Wszyscy chłopacy wyróżniali się kolorowymi krawatami. Dzieci tańczyły wraz z nauczycielami i opiekunami w rytm ulubionej muzyki. W trakcie zabawy dziewczyny zapisywały na karteczkach imię i nazwisko chłopca, który powinien ich zdaniem otrzymać tytuł „Super Chłopaka”. Oddany przez siebie głos wrzucały do urny. Pod koniec dyskoteki podliczono karteczki z imionami chłopców. Po przeliczeniu oddanych głosów, zostali odczytani chłopcy, na których zagłosowały dziewczyny i wszyscy wyszli na forum, otrzymując oklaski. Spośród nich wyłoniono zwycięzcę, który miał największą liczbę głosów, choć rywalizacja była bardzo wyrównana. Nadanie zaszczytnego tytułu „Super Chłopaka” otrzymał Jakub Aleksa z klasy III Szkoły Podstawowej Specjalnej. Na holu rozbrzmiały wielkie brawa. Dzieci miło spędziły ten dzień. Imprezę zorganizowali: Marzena Knorps i Jerzy Ochlak.

 

Apel ,,Bezpieczny uczeń”


 Dnia 29 września 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wzięli udział w apelu: ,,Bezpieczny uczeń”. Spotkanie o tej tematyce odbywa się już od kilku lat w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego. Zgromadzone dzieci i młodzież powitała pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz. Rozpoczęła apel od przypomnienia zasad bezpiecznego zachowania się uczniów w czasie drogi do szkoły oraz domu. Zwróciła szczególną uwagę na zachowanie się na przystankach autobusowych, podczas przejścia przez jezdnię. Podkreśliła jak ważną sprawą jest obowiązek posiadania przez pieszych odblasków poza terenem zabudowanym. Następnie wystąpił Jerzy Ochlak, który przypomniał najistotniejsze zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu m.in.: agresję słowną, zawieranie nieodpowiednich znajomości, podawanie swoich danych osobowych i przypadkowe zawieranie umów. Następnie Małgorzata Krajewska przy pomocy uczniów klasy III Szkoły Podstawowej Specjalnej przedstawiła sposoby postępowania w przypadku, gdy dojdzie do oparzenia, zakrztuszenia, czy utraty przytomności. Potem Rafał Rychlewski zapoznał uczestników apelu z drogami ewakuacyjnymi w szkole, z których należy korzystać w przypadku pożaru lub innych zagrożeń. Ponadto wskazał miejsce zbiórki po opuszczeniu budynku przez dzieci, młodzież i pracowników szkoły.

Wycieczka szkolna do Zoo w Płocku


Dnia 28 września 2022 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy klasy I-III oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej klasy IV-VI uczestniczyli wraz z opiekunami w wycieczce szkolnej do „ Zoo”  w Płocku.

Celem wycieczki była integracja w zespole klasowym oraz z pozostałymi uczniami naszej szkoły. Uczniowie podczas wycieczki mieli możliwość poznania różnorodności świata zwierząt i roślin, a także mogli zapoznać się z warunkami w jakich mieszkają zwierzęta. Co więcej, wszyscy z chęcią wzięli udział w lekcji prowadzonej w „Herpetarium” przez zoologów Panią Teresę i Dominikę. Podczas zajęć uczniowie mogli doświadczyć bezpośredniego kontaktu z dzikimi zwierzętami: wężem, żółwiem wodnym, żółwiem lądowym, jaszczurkami, egzotycznymi żabami, karaluchami, a także z królikiem i świnką morską.  Pierwszy raz mieli również możliwość dotknięcia 6 metrowej skóry węża, jaj węża i żółwia. Po skończeniu lekcji uczniowie wraz z opiekunami spacerowali  po pięknym zoo w Płocku i podziwiali egzotyczne rośliny, ptaki i zwierzęta. Największe wrażenie na młodzieży i dzieciach zrobiła wizyta w „Akwarium”, gdzie widzieli rekiny oraz ogromne ryby zamieszkujące morza i oceany. Młodzi turyści wraz z opiekunami podziwiali: surykatki, tapiry, słonie, żyrafy, lwy, kangury, małpy, kondory wielkie, zebry, dzikie osły i wiele innych zwierząt znajdujących się na terenie Zoo.  Spacer  wraz z lekcją w Zoo został zakończony pysznym obiadem oraz deserem w restauracji „Tumska 13”. Uczniowie podczas wizyty w restauracji mieli okazję kształtować umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej. Wszyscy uczniowie wraz z opiekunami pełni wrażeń wrócili po zjedzeniu obiadu autokarem do szkoły. Organizatorem wycieczki była Barbara Sobieszyńska.

Bezpiecznie poruszam się po drodze szukając oznak jesieni


Dnia 23 września 2022 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy klasy I-II oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej klasy IV-VI wraz z wychowawcami uczestniczyli w wyjściu tematycznym „Bezpiecznie poruszam się po drodze szukając oznak i skarbów jesieni”. Celem wyjścia było utrwalenie znajomości poznanych znaków drogowych oraz ćwiczenie umiejętności prawidłowego korzystania z przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. Uczniowie mieli za zadanie nazwać każdy napotkany znak drogowy oraz wyszukać go na kartach pracy. W trakcie spaceru młodzież rozglądała się uważnie, aby dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie podczas nadchodzącej jesieni. Po drodze uczniowie zbierali kasztany, żołędzie, jarzębinę oraz kolorowe liści. Wszystkie znalezione skarby jesieni zostały dokładnie nazwane. Spacer został zakończony wizytą w restauracji „Rodzinna” i  wspólnym biesiadowaniem przy pysznej pizzy.

Sprzątanie świata


Dnia 23 września 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, wzięli udział w ,,Sprzątaniu Świata”. To już dwudziesta dziewiąta akcja, której hasło tym razem brzmiało „Wszystkie śmieci są nasze!”. Celem akcji było zachęcenie uczniów do efektywnej segregacji śmieci, która daje możliwość ponownego ich wykorzystania. Uczniowie wraz z opiekunami zgromadzili się przed budynkiem szkoły, a następnie otrzymali foliowe rękawice i worki przekazane szkole przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Tego dnia wszyscy  zbierali śmieci na pobliskich ulicach. Wyjście poza teren szkoły było również okazją do przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się pieszych. Uczniowie bardzo chętnie  wzięli udział w sprzątaniu świata i z dużym zaangażowaniem zbierali śmieci. Przebieg akcji koordynowała pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz.