Pasowanie na ucznia


Dnia 19 września 2023 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbyła się uroczystość związana z przyjęciem  pierwszoklasistów do grona społeczności uczniowskiej. W tym roku szkolnym troje chłopców przystąpiło do Pasowania na Ucznia. Z klasy Pani Iwony Roszak pasowani byli: Jakub Sarnowski i Kajetan Szablewski, natomiast z klasy Pani Klaudii Więcławskiej był to Wiktor Chmielewski. Aby uzyskać zaszczytne miano Ucznia, adepci zostali poddani kilku próbom. Ich celem było sprawdzenie czy są gotowi do złożenia ślubowania. Pierwszym zadaniem było zapisanie swojego imienia na tablicy, następnie Profesor Rozumek zadawał bardzo trudne pytania dotyczące prawidłowego zachowywania się w szkole. Po zaliczeniu wszystkich prób nadszedł moment pasowania na ucznia. Po złożeniu uroczystego ślubowania, Pani Dyrektor Anna Słomińska dokonała aktu pasowania chłopców na uczniów klasy pierwszej. Koledzy i koleżanki zaśpiewali nowym uczniom piosenki, w których jeszcze raz ich powitali i zapewnili, że w Zespole Szkół Specjalnych spotkają życzliwych i przyjaznych ludzi, a  w razie problemów zawsze mogą liczyć na pomoc. Na zakończenie każdy z uczniów wspólnie ze swoim wychowawcą złożył odcisk swojego palca na Klasowym Akcie Pasowania na Ucznia.

Organizatorem uroczystości był szkolny Rzecznik Praw Ucznia Jerzy Ochlak (profesor Rozumek), o oprawę muzyczną zadbała Marta Kamińska wraz z rozśpiewanymi uczniami, a scenografię wykonał Michał Gutkowski.