Andrzejki


Dnia 30 listopada 2023 roku zgodnie z tradycją zorganizowano w Zespole Szkół Specjalnych zabawę andrzejkową, której celem było kultywowanie dawnych zwyczajów andrzejkowych oraz integracja uczniów. W zabawie wzięli udział wszyscy uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia przez uczniów historii, tradycji i zwyczajów związanych z andrzejkami.

Następnie wszyscy uczestnicy zabawy zostali zaproszeni do udziału we wróżbach.  Na swoich kolegów czekali magowie i wróżki – uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Dzięki nim można było między innymi dowiedzieć się, co nas czeka w niedalekiej przyszłości, poznać imię swojej przyszłej miłości, a także jaki zawód jest nam pisany. Najwięcej emocji przyniosły dzieciom wróżby polegające na rzutach kostką, czy wybieraniu magicznego kubeczka. Nie tylko uczniowie, lecz także nauczyciele byli bardzo ciekawi co przyniesie im los. Na zakończenie andrzejek uczniowie wraz z opiekunami tańczyli w rytm ulubionej muzyki. Zabawę zorganizowały: Dorota Jamroży i Lidia Kaczmarczyk.

Szkolne zawody sportowe w Bocce


Dnia 29 listopada 2023 na sali gimnastycznej odbyły się szkolne zawody sportowe w Bocce. W zawodach udział wzięło 35 zawodników. Celem głównym imprezy było wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli następujące miejsca:

Grupa dziewcząt:

  • I miejsce – Amelia Piotrowska klasa V Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • II miejsce – Roksana Drożdzyńska klasa V Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • III miejsce – Emilia Wenderholm klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,

Grupa chłopców:

  • I miejsce – Wiktor Jarząbek klasa III V Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • II miejsce – Oskar Mondraszewski klasa IV V Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • III miejsce – Kamil Ciechowski klasa IV V Szkoła Podstawowa Specjalna.

Organizatorem zawodów była Mariola Klimek.

VII Wojewódzka Impreza Integracyjna


Dnia 20 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, odbyła się VII Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych pod patronatem Starosty Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to prawo do godności i szacunku. Celem imprezy było wzbogacenie wiedzy uczniów o prawach dziecka, integracja różnych środowisk szkolnych oraz doskonalenie współpracy w grupie. Swoją obecnością zaszczycił nas Wicestarosta Brodnicki Pan Stanisław Kosakowski, Pani Małgorzata Kmiecik – reprezentująca Biuro Poselskie Pana Zbigniewa Sosnowskiego Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Marzanna Fettke – Skarbnik Powiatu Brodnickiego, Pani Justyna Prajs – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Pani Hanna Królikowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy, Pani Anna Dembek – przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy oraz Pani Małgorzata Kulwicka – członek Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wicestarosta Brodnicki Pan Stanisław Kosakowski, natomiast nad prawidłowym jej przebiegiem, czuwała Pani Dyrektor Anna Słomińska. Na wstępie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali się w przedstawieniu teatralnym ,,Leśna szkoła”, które opowiadało o potrzebie stosowania zwrotów grzecznościowych, wzajemnym szacunku i tolerancji. W dalszej części imprezy uczestnicy przedstawili przygotowane przez siebie piosenki i scenki dotyczące hasła przewodniego tegorocznej imprezy. Po krótkiej przerwie uczniowie z poszczególnych szkół wykonali w czteroosobowych grupach plakat związany z prawem do godności i szacunku. W uroczystości brało udział osiem szkół specjalnych: Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych z Grudziądza, Zespół Szkół Nr 3 z Golubia-Dobrzynia, Szkoła Podstawowa Nr 19 z Torunia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Wielgiego, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Torunia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Wronia, Zespół Szkół nr 5 z Rypina oraz organizator – Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy. Na zakończenie spotkania, wszyscy uczestnicy z rąk Pani Dyrektor Anny Słomińskiej oraz Pani Wicedyrektor Iwony Roszak, a także przedstawicieli Rady Rodziców Pani Anny Dembek i Pani Małgorzaty Kulwickiej otrzymali nagrody i dyplomy. Wszyscy uczestnicy imprezy oraz nasi uczniowie skorzystali ze słodkiego poczęstunku, soków oraz owoców. Sponsorami tegorocznej imprezy byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Gotec, Wytwórnia Opakowań Kartonowych, Gospodarstwo Rolne Komorowo, Kombud, Perkoz, Pan Zbigniew Sosnowski – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Ryszard Bober – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Salon Kosmetyczny – Pani Beata Wątorowska, Cukiernia ,,Słodkości u Sylwii” – Pani Sylwia Jabłońska, Lewiatan – Pan Andrzej Jarzębowski oraz Firma ,,Fiszer”. Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe. Koordynatorami imprezy były: Katarzyna Jackiewicz i Agnieszka Mianecka.

Mikołajkowa zbiórka dla bezdomnych kotów


Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy już wielokrotnie pokazywali, że mają wielkie serca, biorąc udział w rozmaitych akcjach charytatywnych. Tym razem z ogromną przyjemnością włączyli się do Mikołajkowej zbiórki dla bezdomnych kotów, które  są pod opieką „Tymczasu u Jabłonki”. Pomoc zwierzętom sprawiła nam ogromną radość: zebraliśmy suchą i mokrą karmę, żwirek, a nawet zabawki dla kotów. Wszystkie produkty zostały przekazane 17 listopada – jest to data symboliczna, gdyż tego dnia przypada Dzień Czarnego Kota. Głównym celem zbiórki było nauczenie uczniów, że posiadanie zwierzęcia, to nie tylko przyjemność, ale też obowiązki i troska o jego dobro, a także uwrażliwienie uczniów na potrzeby bezdomnych zwierząt. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdeczne podziękowania złożyła  Pani Klaudia Jabłońska – założycielka „Tymczasu u Jabłonki”. Koordynatorem zbiórki była Dominika Abram.

Święto Odzyskania Niepodległości


11 listopada to szczególny dzień dla naszej Ojczyzny. To dzień, w którym obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To także doskonała okazja, abyśmy jako Polacy i ci duzi i ci mali, oddali hołd naszemu krajowi i jego historii.

W piątek 10 listopada 2023 roku o godzinie 11:00 odbył się uroczysty apel, a o symbolicznej godzinie 11:11 cała Polska łączyła się razem poprzez odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprosili do podróży w przeszłość zaproszonych gości: Panią Justynę Prajs – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu ze Starostwa w Brodnicy, Panią Annę Dembek – przewodniczącą Rady Rodziców oraz Panią Katarzynę Sarnowską – członka Rady Rodziców, rodziców naszych uczniów oraz gospodarza Panią Dyrektor Annę Słomińską wraz z Wicedyrektorem Iwoną Roszak.

Celem uroczystej akademii było kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych i właściwego zachowania się podczas uroczystości oraz rozwijanie przynależności narodowej.

Uczniowie pod kierunkiem Barbary Sobieszyńskiej wspieranej przez Emilię Wojterę odgrywali wyuczone role obrazujące ten ważny dla Polaków czas, recytowali poezję patriotyczną i śpiewali wraz z chórem nauczycieli pieśni patriotyczne. Scenariusz oraz tło muzyczne wraz z oprawą sceniczną opracowała i wcieliła w życie Barbara Sobieszyńska. Natomiast, oprawę muzyczną do pieśni przygotowała Agnieszka Mianecka. Przepiękną dekorację sali wykonał Michał Gutkowski, a Bożena Smoła uszyła patriotyczne stroje.

Organizatorem apelu z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości była Barbara Sobieszyńska, a współorganizatorem Agnieszka Mianecka i Emilia Wojtera.