Rada pedagogiczna


Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy jest mgr Anna Słomińska.
Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni nieprzerwanie od 1992 roku.

W roku szkolnym 2018/19 w szkole zatrudnionych jest 28 nauczycieli:

 1. Anna Słomińska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  – dyrektor@zssbrodnica.pl
 2. Anna Rutkowska  – Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych do dnia 09.02.2020 r. – a.rutkowska@zssbrodnica.pl
 3. Iwona Roszak – Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych od dnia 10.02.2020 r. – i.roszak@zssbrodnica.pl
 4. Katarzyna Jackiewicz  – Pedagog szkolny – k.jackiewicz@zssbrodnica.pl
 5. Dominika Abram d.abram@zssbrodnica.pl
 6. Bożena Błaszkiewicz – b.blaszkiewicz@zssbrodnica.pl
 7. Monika Borkowska – m.borkowska@zssbrodnica.pl
 8. Danuta Dudek – d.dudek@zssbrodnica.pl
 9. Michał Gutkowski  – m.gutkowski@zssbrodnica.pl
 10. Beata Górska  – b.gorska@zssbrodnica.pl
 11. Dorota Jamroży – d.jamrozy@zssbrodnica.pl
 12. Rafał Kinczewski  – r.kinczewski@zssbrodnica.pl
 13. Mariola Klimek – m.klimek@zssbrodnica.pl
 14. Małgorzata Krajewska – m.krajewska@zssbrodnica.pl
 15. Jolanta Król – j.krol@zssbrodnica.pl
 16. Ewelina Kulwicka – e.kulwicka@zssbrodnica.pl
 17. Małgorzata Krzykalska – m.krzykalska@zssbrodnica.pl
 18. Agnieszka Mianecka – a.mianecka@zssbrodnica.pl
 19. Jerzy Ochlak  – j.ochlak@zssbrodnica.pl
 20. Jolanta Onak – j.onak@zssbrodnica.pl
 21. Barbara Przeracka  – b.przeracka@zssbrodnica.pl
 22. Monika Rochewicz – m.rochewicz@zssbrodnica.pl
 23. Rafał Rychlewski – r.rychlewski@zssbrodnica.pl
 24. Bożena Smoła – b.smola@zssbrodnica.pl
 25. Barbara Sobieszyńska  – b.sobieszynska@zssbrodnica.pl
 26. Jolanta Tobiasz-Grabowska – j.tobiasz-grabowska@zssbrodnica.pl
 27. Anna Wasiak  od dnia 10.02.2020 r. a.wasiak@zssbrodnica.pl
 28. Emilia Wojtera  – e.wojtera@zssbrodnica.pl
 29. Małgorzata Wróblewska – m.wroblewska@zssbrodnica.pl
 30. Iwona Zarębska – i.zarebska@zssbrodnica.pl

Kadra pedagogiczna posiada szeroki wachlarz kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Nauczyciele legitymują się kwalifikacjami w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki,
 • tyflopedagogiki,
 • surdopedagogiki,
 • terapii pedagogicznej,
 • logopedii,
 • edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • socjoterapii,
 • alternatywnych metod komunikacji, oraz
 • zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.