Wyjście do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy


W dniu 2 marca 2023 roku uczniowie klas I-II, III i VII-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej wybrali się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Celem wyjścia do było:

  • poznanie pracy strażaka,
  • poznanie sprzętu stosowanego przez straż pożarną podczas swojej pracy,
  • kształtowanie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

W Komendzie Straży Pożarnej strażak omówił  pracę straży pożarnej i zaprezentował uczniom różnorodny sprzęt, który wykorzystywany jest w ich codziennej pracy. Pokazał ubranie strażaka: buty, mundur, hełm i rękawice. Każdy uczeń mógł przymierzyć hełm strażacki. Największą przyjemność sprawiło uczniom siedzenie w samochodzie strażackim oraz oglądanie jego wyposażenia. Ponadto uczniowie mogli usłyszeć na żywo sygnały alarmowe. Na zakończenie uczestnicy wycieczki dowiedzieli się czego nie wolno robić, gdy znajdą się w sytuacji zagrożenia. Uczniowie w podziękowaniu za ciekawą lekcje przekazali na ręce strażaka laurki i słodki upominek. Organizatorem wyjścia była Iwona Roszak.

 

Dzień Kobiet


Dnia 8 marca w Zespole Szkół Specjalnych zgodnie z tradycją w święto naszych kochanych kobiet zorganizowane zostało telewizyjne show. Tym razem mieliśmy przyjemność gościć uczestników i jury programu Mam Talent. Na naszej scenie pojawił się Siłacz Marcel, Gitarzysta Konrad, Zmalowana Milena, Czarodziej Fabian, grupa muzyczna Ekipa 24/25 oraz Doktor Prawdownik z urządzeniem wykrywającym prawdę. Wszyscy uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem prezentowali swoje talenty. Publiczność bardzo żywo reagowała na wydarzenia mające miejsce na scenie. Jury  miało ogromny problem z wyborem zwycięzcy i ostatecznie 1 milion (uścisków) został przekazany uczestnikom do podziału. Na zakończenie spotkania panowie złożyli życzenia wszystkim Paniom z zapewnieniem, że przez cały rok będą o  nich pamiętać. Wydarzenie udało się dzięki skoordynowanym działaniom nauczycieli naszej szkoły: Jerzego Ochlaka, Rafała Kinczewskiego i Michała Gutkowkiego.

Wystawa „Moje ulubione zwierzę”


Dnia 1.03.2023 roku w Zespole Szkół Specjalnych zorganizowano wystawę prac plastycznych pod hasłem „Moje ulubione zwierzę”. Celem wystawy było poznanie królestwa zwierząt, kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt, konieczności pomocy zwierzętom, a także wdrażanie do przestrzegania zasad obchodzenia się ze zwierzętami i odpowiedzialności za własne zwierzę. Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wykonali prace różnymi technikami plastycznymi, co świadczy o olbrzymiej pomysłowości i kreatywności uczniów. Wystawę można podziwiać w holu szkolnym. Organizatorem wystawy była Marzena Knorps.