Walentynki


Dnia 14 lutego 2023 roku w Zespole Szkół Specjalnych z okazji Walentynek zorganizowano wystawę kartek walentynkowych. Do udziału w tworzeniu walentynkowej wystawy zostali zaangażowani wszyscy uczniowie. Celem wystawy było:

  • wyjaśnienie uczniom znaczenia Dnia Walentynek,
  • zachęcenie dzieci do okazywania uczuć innym osobom kolegom, koleżankom, rodzicom i bliskim,
  • poznanie tradycji i zwyczajów związanych z Walentynkami,
  • integracja uczniów.

Prace wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy charakteryzowała kolorowa gama kolorów, a w szczególności dominował kolor czerwony. W tworzeniu prac uczniowie wykorzystali różnorodne materiały, była to własna, a także grupowa inwencja twórcza każdego.

Organizatorami wystawy były: Dorota Jamroży i Judyta Rafalska.