Nietypowe zajęcia z zakresu profilaktyki


W dniu 24 października 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbyły się nieszablonowe zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli.

Spotkanie poprowadziły: Pani Marta Szmidt – Kierownik Biura Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Brodnicy oraz Pani Izabela Rapicka – młodszy aspirant Policji w Brodnicy. Zajęcia adresowane były do uczniów klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz klasy I, II, III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Głównym i zamierzonym celem zajęć było zniechęcenie młodzieży do eksperymentowania z niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi.

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście przybliżyli uczniom skutki zażywania substancji psychoaktywnych oraz konsekwencje prawne wynikające z ich posiadania, sprzedawania czy zażywania. Druga część zajęć pozwoliła uczniom na własnej skórze przekonać się jak bardzo spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków psychoaktywnych obniża sprawność psychofizyczną organizmu. Do tego celu wykorzystano specjalne okulary – alkogogle i narkogogle, czyli edukacyjne narzędzia symulujące wpływ alkoholu i narkotyków na organizm człowieka. Młodzież po założeniu alko i narkogogli miała wykonać kilka prostych ćwiczeń takich jak: dotknięcie własnego nosa, złapanie drugiej osoby za rękę czy przejście slalomem między pachołkami. Tak prozaiczne czynności okazały się nie lada wyzwaniem w okularach symulujących stan po spożyciu alkoholu czy zażyciu narkotyków. Założenie tych okularów skutkowało u uczniów między innymi podwójnym widzeniem, znacznym spowolnieniem reakcji, problemem z ustaleniem odległości oraz pogorszeniem koordynacji ruchowej. Praktyczna część spotkania dostarczyła uczniom wielu nowych, niezbyt przyjemnych i nieznanych im dotąd wrażeń. Zaprezentowane alkogogle i narkogogle uświadomiły młodzieży, jak ogromne niebezpieczeństwo niosą ze sobą używki i jakie mogą być tego konsekwencje. Inicjatorem zajęć z zakresu profilaktyki była Monika Rochewicz.