Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Serdeczna Karteczka”


W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I-III oraz uczestnicy zajęć w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Specjalnej pod kierunkiem nauczycieli uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Serdeczna Karteczka”.

Głównym celem projektu było wykonanie kartek okolicznościowych, które uznane są za przekaz życzliwości, empatii oraz szacunku. Tworzenie kartek kształtuje u uczniów prawidłowe postawy społeczne, a także rozwija ich twórczość, kreatywność oraz zaangażowanie. Wykonanie kartki z życzeniami dla wybranego ,,Bohatera miesiąca” było okazaniem sympatii i życzliwości drugiemu człowiekowi.

Projekt ten był zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej 2021/2022: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Uczniowie wykonywali różnymi technikami plastycznymi kartki okolicznościowe dla: rolników i sadowników, kolejarzy i maszynistów, osób samotnych, starszych i bezdomnych, babć i dziadków, radiowców, piekarzy i cukierników, lekarzy weterynarii, a także strażaków.

W projekcie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej:

Klasa I – II dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem:

  • Witold Bartnicki (klasa I), Adrian Piotrowski (klasa II).

Klasa I – III dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i sprzężeniami:

  • Wiktor Jarząbek (klasa I), Wiktor Walkowiak (klasa I), Jakub Aleksa (klasa II), Oskar Mondraszewski (klasa III).

Klasa I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

  • Jan Bartnicki (klasa I), Szymon Granica (klasa I), Jakub Stefańczyk (klasa II), Amelia Piotrowska (klasa III), Roksana Drożdżyńska (klasa III).

Klasa III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

  • Natalia Kalinowska, Maja Szpara, Wojciech Sikorski, Mikołaj Wrzosek, Franciszek Sztandarski.

Uczestnicy zajęć w świetlicy szkolnej:

  • Aleksandra Sumińska (klasa VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i sprzężeniami), Fabian Wysocki (klasa VII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i sprzężeniami).

Projekt zakończył się wręczeniem certyfikatów dla wszystkich uczestników oraz zaprezentowaniem prac na holu szkolnym. Koordynatorem projektu była Dorota Jamroży. Uczniowie realizowali projekt pod kierunkiem nauczycielek: Iwony Roszak, Jolanty Onak, Beaty Górskiej, Jolanty Grabowskiej.