Zakończenie roku szkolnego 2021/2022


W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, zaproszono zebranych na część artystyczną, na której najpierw młodsi uczniowie, wierszem i piosenką, pożegnali absolwentów klasy VIII Szkoły Podstawowej i klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Następnie absolwenci podziękowali Pani Dyrektor, Wicedyrektor, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły za trud, wysiłek i wszystkie spędzone lata w szkole. Słowa wdzięczności skierowali także w kierunku rodziców, bo to dzięki nim mogli zaistnieć w tym dniu. Na zakończenie występów, aby wprowadzić wszystkich w wakacyjny nastrój, młodzi artyści zaśpiewali piosenkę pt. „Niech żyją wakacje”.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Anna Słomińska, która w bardzo ciepłych słowach pożegnała kończących szkołę uczniów oraz podziękowała absolwentom i ich rodzicom za wszystkie wspólnie spędzone chwile. Pani Dyrektor rozdała świadectwa absolwentom, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Następnie głos zabrała Mariola Klimek, która w imieniu działającego przy szkole Klubu Olimpiad Specjalnych „Sokoliki” wręczyła absolwentom Szkoły Przysposabiającej do Pracy – Kamilowi Jankowskiemu oraz Adrianowi Jabłońskiemu – dyplomy za reprezentowanie szkoły w wielu zawodach sportowych.

 

W części artystycznej wzięli udział uczniowie:

Szkoła Podstawowa:

Wiktor Walkowiak- klasa I

Wiktor Jarząbek – klasa I

Jakub Aleksa- klasa II

Oskar Modraszewski – klasa III

Maja Szpara – klasa III

Wojciech Sikorski- klasa III

Mikołaj Wrzosek – klasa III

Franciszek Sztandarski – klasa III

Piotrowska Amelia- klasa III

Roksana Drożdżyńska- klasa III

Sandra Sikorska – klasa IV

Seweryn Jaroszewski- klasa VI

Emilia Wenderholm- klasa VI

Fabian Wysocki- klasa VII

Maciej Wiśniewski- klasa VII

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

Karolina Cholewczyńska – klasa I

Marceli Kulwicki- klasa I

Weronika Bielak – klasa I

Halina Bielak – klasa I

Paweł Brzeziński – klasa I

Jakub Chojnacki – klasa II

Konrad Gałusza -klasa II

Wojciech Fortuński – klasa II

Natalia Beczyńska – klasa II

Karolina Borek – klasa III

Paweł Kostrzewski – klasa III

Adrian Jabłoński- klasa III

Ewelina Chmielewska – klasa III

Na zakończenie, jak corocznie, Pani Dyrektor podziękowała wszystkim zgromadzonym rodzicom za współpracę. W tym roku z rąk Pani Dyrektor szczególne, pisemne podziękowania za pracę na rzecz społeczności uczniowskiej, pozyskiwanie sponsorów oraz pomoc finansową otrzymali Pani Anna Dembek – przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Małgorzata Kulwicka oraz Pani Barbara Cieczko. Natomiast Pani Kamila Jabłońska otrzymała kwiaty jako wyraz wdzięczności za pracę na rzecz Rady Rodziców. Pani Kamila również pożegnała się z nami, albowiem jest mamą absolwenta. Na koniec uroczystości zabrała głos przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Anna Dembek, która w imieniu rodziców podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za całoroczną pracę.

Po części oficjalnej odbyły się spotkania z wychowawcami w klasach, na których uczniowie otrzymali świadectwa promocyjne.

Część artystyczną przygotowała Iwona Zarębska, oprawę muzyczną Rafał Rychlewski, a dekorację Michał Gutkowski.

Apel ,,Bezpieczne wakacje”


W dniu 21 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Specjalnych odbył się apel ,,Bezpieczne wakacje”. Spotkanie rozpoczęła pedagog Katarzyna Jackiewicz serdecznie witając uczniów i nauczycieli. Podkreśliła, iż tematyka bezpieczeństwa poruszana była podczas wielu zajęć w ciągu roku szkolnego. Wszyscy uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą m.in. zasad ruchu pieszych, ograniczonego zaufania wobec nieznajomych, numerów telefonów alarmowych, bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych. Następnie szkolny rzecznik praw dziecka Jerzy Ochlak przypomniał podczas prezentacji zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie, czy na placu zabaw. Ponadto uświadomił dzieciom i młodzieży jak groźne może być przebywanie na dworze podczas burzy i upałów. Na koniec Małgorzata Krajewska zapoznała uczniów z podstawowymi sposobami udzielania pierwszej pomocy oraz zachowaniem się w przypadku ukąszenia owadów, skaleczeń, podtopień i tonięcia.

 

Pożegnanie absolwentów klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy


W dniu 21 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W tym roku do grona absolwentów dołączyli: Ewelina Chmielewska, Jakub Filipski, Natalia Gniazdowska, Kamil Jankowski, Jakub Laskowski, Kamil Skowroński, Adrian Jabłoński oraz Paweł Kostrzewski.

Z tej okazji w stołówce szkolnej zgromadzili się nauczyciele, inni pracownicy szkoły, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz rodzice uczniów kończących szkołę. Przy suto zastawionych różnymi słodkościami stołach wspomnieniom nie było końca, bo ,,tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas…”. Następnym punktem programu była dyskoteka. Wszyscy doskonale się bawili. Po zakończeniu imprezy w doskonałych humorach udali się do domu.

Organizatorami spotkania byli: Iwona Zarębska i Michał Gutkowski.

Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Wirtualne podróże”


W roku szkolnym 2021-2022 uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i sprzężeniami brali udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Wirtualne podróże’’. W projekcie brało udział czworo uczniów: Wiktor Jarząbek (klasa I), Wiktor Walkowiak (klasa I), Jakub Aleksa (klasa II) oraz Oskar Mondraszewski (klasa III).

Celem projektu było:

  • pobudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział we wspólnych działaniach,
  • zachęcanie do zdobywania wiedzy o świecie i świadomego podróżowania,
  • kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata.

Uczniowie biorący udział w projekcie niejednokrotnie uczestniczyli w wycieczkach i podróżach. Doświadczenia te pozwoliły im zrozumieć temat i organizację działań projektowych.

Pierwszym etapem realizacji projektu edukacyjnego było zapoznanie uczniów z tematem projektu „Wirtualne podróże”.

Kolejnym krokiem pracy nad projektem było wprowadzenie uczniów w świat podróży. Podczas tematycznej i kierowanej rozmowy, uczniowie dzielili się swoją wiedzą o wycieczkach i podróżach wynikających z własnych doświadczeń.

Ostatnim etapem realizacji projektu był udział uczniów w wycieczce do Muzeum Pogranicza w Działdowie.

Do dotychczasowych efektów jakie osiągnięto przy realizacji projektu zalicza się: wzrost ciekawości uczniów, a także pobudzenie ich aktywności badawczej i wzajemnej współpracy.

Projekt zakończył się w czerwcu. Koordynatorem projektu była Jolanta Onak.

Debata ,,Używkom mówimy Nie!”


Dnia 14 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbyła się debata ,,Używkom mówimy Nie!”. W czasie spotkania pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz przypomniała procedury obowiązujące w szkole w zakresie zażywania substancji szkodliwych. Ponadto omówiła skutki zdrowotne dla organizmu człowieka palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków czy dopalaczy. W czasie prelekcji wspomagała się prezentacją. Po części teoretycznej Iwona Roszak i Katarzyna Jackiewicz zaprosiły uczniów wszystkich klas do zaprezentowania wcześniej wykonanych plakatów promujących zdrowy styl życia i unikanie substancji psychoaktywnych. Prace zostały zawieszone w holu szkolnym. Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy.