„Tobie puchate i mnie puchate, mnie puchate i Tobie puchate”


Dnia 28 lutego 2022 roku uczniowie klasy I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i klasy IV-VII Szkoły Podstawowej Specjalnej ukończyli trzeci moduł z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja pod tytułem „Kraina mocy słów”. Tym razem uczniowie dzielili się ze sobą „ciepłymi i puchatymi” słowami.

W czasie realizacji tego modułu uczniowie rozwijali umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwość i wrażliwość na potrzeby innych. Uczyli się poszanowania dla odmienności, otwartości i empatii. Poznali moc słów „ciepłych i puchatych”, czyli życzliwych, miłych, uprzejmych oraz „zimnych i kolczastych”, czyli tych, które ranią. Uczniowie wymienionych wyżej klas śpiewali piosenkę o „Mocy słów”, obdarowywali miłym słowem nauczycieli, kolegów, koleżanki z klasy
i szkoły, słuchali „Bajki o Ciepłym i Puchatym”, a z worka dobrych słów usuwali te, które miały negatywny wydźwięk. Chcąc podzielić się „ciepłym i puchatym” z osobami spoza kręgu szkoły nagrali krótki filmik, który można obejrzeć na stronie Facebooka szkoły. Koordynatorkami udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocja były: Dominika Abram i Monika Rochewicz.

Tablice manipulacyjne


W połowie lutego 2022 roku do Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy zakupiony został zestaw siedmiu tablic edukacyjno-manipulacyjnych o łącznej wartości czterech tysięcy złotych. Środki finansowe zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Tablice w holu szkolnym zainstalowali uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pod kierunkiem pracowników szkoły. Dzięki tablicom uczniowie w interesujący sposób spędzają przerwy śródlekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne. Co więcej, uczniowie rozwijają swoją percepcję wzrokowo-ruchową, myślenie logiczne i matematyczne, a także świetnie się bawią.

Przyjemne z pożytecznym


Od początku roku szkolnego 2021-2022 uczniowie klas: I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz IV-VII Szkoły Podstawowej Specjalnej biorą udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek. Dnia 16 lutego 2022 roku uczniowie wraz z wychowawcami wybrali się na skrzyżowanie ulic Mostowej i Nad Drwęcą w Brodnicy, aby wrzucić zebrane nakrętki do specjalnie przygotowanego serca.

Dzięki takim akcjom uczniowie uczą się nie tylko dbania o środowisko naturalne, ale również pomagania osobom potrzebującym, a także stają się wrażliwsi na potrzeby innych.

Jak każdy wie, za ciężką pracę należy się chociaż mała nagroda. W oczekiwaniu na Tłusty Czwartek, uczniowie postanowili zrobić sobie małe przedbiegi i wstąpili do cukierni „Wiślańskiej” na słodką przekąskę. Urządzili sobie zawody w pałaszowaniu pączków z marmoladą – „kto nie obliże się ani razu podczas jedzenia pączków wygrywa”. Uczniowie zmotywowani do dalszego uczestnictwa w akcji zbierania nakrętek wrócili do szkoły, a w drodze powrotnej planowali kolejną małą przyjemność.

Inicjatorkami przedsięwzięcia były: Dominika Abram i Monika Rochewicz.

Walentynki


Dnia 14 lutego 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych z okazji Walentynek zorganizowano wystawę kartek walentynkowych. Do udziału w tworzeniu walentynkowej wystawy zostali zaproszeni wszyscy uczniowie. Celem wystawy było:

  • uczczenie Dnia Świętego Walentego,
  • pobudzanie twórczości technicznej i plastycznej dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej.

Prace wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy charakteryzowała nieszablonowość, inwencja i staranność, bowiem format i technika wykonania kartki była dowolna. W tworzeniu prac wykorzystano nie tylko kredki, farby, kolorowe serca, ale również technikę origami, czy quillingu. Organizatorami wystawy były: Dorota Jamroży i Judyta Rafalska.

 

Wyjście do restauracji „By się Zjadło”


Dnia 14 lutego 2022 roku uczniowie klas: I, I-II oraz I-IIIA Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z wychowawcami uczestniczyli w wyjściu tematycznym „Walentynki – różne formy okazywania uczuć. Walentynkowy obiad”. Młodzież w tym szczególnym dniu odwiedziła restaurację „By się Zjadło”.

Celem wyjścia było kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i pozytywnych emocji najbliższym oraz doskonalenie umiejętności zamawiania i samodzielnego płacenia za wybrany posiłek.

Uczniowie spędzili cudowne chwile przy wspólnym stole. Uroku dodawała sala udekorowana czerwonymi balonami, kwiatami oraz walentynkowymi serduszkami na czerwonym obrusie. Każdy uczeń samodzielnie dokonał wyboru w zamówieniu posiłku oraz deseru. Uczniowie doskonale wykazali się nabytą uprzednio umiejętnością odliczenia odpowiedniej kwoty przy płaceniu za swoje zamówienie.

Koordynatorem wyjścia była Barbara Sobieszyńska.