Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – V Wojewódzka Impreza Integracyjna


Dnia 20 listopada roku obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W związku z powyższymi obchodami, Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy już od wielu lat organizuje Wojewódzką Imprezę Integracyjną dla Szkół Specjalnych. Hasłem przewodnim tegorocznego piątego spotkania jest prawo do edukacji. Celem imprezy było kształtowanie u uczniów świadomości posiadania własnych praw. Zagrożenie pandemią COVID-19 przyczyniło się do zorganizowania powyższej uroczystości w innej formie – każda szkoła została zaproszona do wykonania w swojej placówce, w czteroosobowej grupie, plakatu związanego z hasłem V Wojewódzkiej Imprezy Integracyjnej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Nadesłane plakaty zostały umieszczone w dniu 22 listopada 2021 roku na wystawie w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.

Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy obejrzeli krótką prezentację związaną z Prawami Dziecka przygotowaną przez Rzecznika Praw Ucznia – Jerzego Ochlaka. Następnie wspólnie odśpiewali hymn Wojewódzkiej Imprezy Integracyjnej, a także uczestniczyli w zabawach integrujących społeczność szkolną. W imprezie wzięły udział szkoły: Zespół Szkół Nr. 5 w Rypinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Szkoła Przysposabiająca do Pracy we Wroniu, Szkoła Podstawowa Specjalna we Wroniu, Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Brodnicy. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Anna Słomińska oraz Pani Wicedyrektor Iwona Roszak przekazały dyplomy dla uczniów z poszczególnych szkół. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali słodki poczęstunek. Koordynatorami imprezy były: Katarzyna Jackiewicz i Agnieszka Mianecka.