Wyprawa do muzeum piwnic brodnickiego Zamku Krzyżackiego


„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Stanisław Jachowicz

 

Dnia 18 listopada 2021 roku uczniowie klas IV-VII, VII-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej i klasy I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zwiedzili muzealne piwnice brodnickiego Zamku Krzyżackiego.

Celem wizyty w murach zabytku było:

– uwrażliwienie młodzieży na wartości płynące z dziedzictwa kulturowego regionu,

– zainteresowanie uczniów przeszłością regionu,

– kształtowanie świadomości regionalnej i historycznej wśród uczniów.

Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum w Brodnicy Pana Mariana Marciniaka uczniowie mogli bezpłatnie posłuchać historii zamku i obejrzeć zgromadzone eksponaty
o szerokim zakresie tematycznym. W salach wystawowych muzeum archeologicznego młodzież oglądała rekonstrukcje grodów, przedmioty codziennego użytku, wczesnośredniowieczną ceramikę, ozdoby, biżuterię oraz elementy uzbrojenia rycerzy.

Duże emocje wśród uczniów wzbudziły ciekawostki opowiadane przez Panią przewodnik – Agnieszkę Markowską: stosowanie jaj jako jednego ze składników zaprawy murarskiej w czasie budowy zamku, obecność dobrego ducha w studni zamkowej czy średniowieczna wartość bransoletki z koralików. W podziękowaniu za gościnność młodzież obdarowała Panią Agnieszkę Markowską czekoladkami i obrazkiem wieży krzyżackiej namalowanym przez uczennicę klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – Halinę Bielak. Podekscytowani wizytą w brodnickim zamku uczniowie zaczęli planować kolejne wyjście. Dokąd wybiorą się następnym razem? Dowiecie się wkrótce! Organizatorką wyjścia była Monika Rochewicz.