Drugi moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja” – „Kraina Wyobraźni”


W ostatnich dniach listopada uczniowie z klasy I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz z klasy IV-VII Szkoły Podstawowej Specjalnej zrealizowali drugi moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja” – „Krainę Wyobraźni”.

Głównymi celami modułu było:

  • nauczenie dzieci współdziałania w grupie,
  • uświadomienie uczniom faktu, że wyobraźnia czyni nas wielkimi a także, że w dużej mierze odumiejętnego snucia marzeń zależy jakość naszego życia,
  • przekonanie uczniów jak ważne jest, aby wyobraźnię traktować poważnie i postrzegać ją jako możliwość do osiągnięcia celów,
  • ukazanie sposobu, w jaki należy planować marzenia używając wyobraźni,
  • pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności.

W ramach Projektu uczniowie wzięli również udział w akcji „Kartki z Iskierkami Emocji”. Udział w akcji polegał na przygotowaniu określonej ilości kartek świątecznych, a następnie wysłanie ich do partnerskiej grupy wylosowanej przez organizatorów. W ten sposób uczniowie mieli okazję nawiązać kontakt z rówieśnikami z innych placówek oświatowych w Polsce. Przygotowanie kartek sprawiło uczniom wiele radości, a świadomość tego, że zostaną one wysłane do innych dzieci dodała im ogromnej energii do pracy.

Koordynatorkami projektu są: Dominika Abram oraz Monika Rochewicz.

 

 

 

Andrzejki


Dnia 30 listopada 2021 roku zgodnie z tradycją w Zespole Szkół Specjalnych odbyły się uroczyste obchody Andrzejek. Z tej okazji tego dnia w naszej szkole odbył się tematyczny apel.

Celem apelu było:

– rozwijanie zainteresowań tradycjami, obrzędami i zwyczajami ludowymi,

– integracja uczniów,

– rozbudzanie pozytywnych emocji,

– pogłębianie i pielęgnowanie wartości społecznych, intelektualnych oraz estetycznych.

Po apelu uczniowie obejrzeli film związany z historią andrzejek oraz obejrzeli krótką prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się kim był święty Andrzej, a także kiedy obchodzimy andrzejki. Uczniowie poznali również przysłowia ludowe oraz wróżby, które później mogli wykorzystać podczas zabawy w klasach. Każdy mógł dowiedzieć się co go czeka w przyszłości losując cukierka z wróżbą.

Apel zorganizowały: Dorota Jamroży i Judyta Rafalska.

Warsztaty kulinarne w restauracji „Coba”


24 listopada 2021 roku odbyło się wyjście do brodnickiej restauracji „Coba”, w którym uczestniczyli uczniowie z klasy I, II i III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunami.

Celem wyjścia było kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscu publicznym oraz nabywanie umiejętności samodzielnego wykonania pizzy pod okiem kucharza. Było to niezwykle i inspirujące doświadczenie, które na długo zostanie w pomięci wszystkich uczestników.

Podczas wyjścia uczniowie nie tylko nauczyli się i wykonali własnoręcznie pizzę, lecz także poznali różne ciekawostki takie jak: pochodzenie pizzy, która wbrew pozorom nie pochodzi z Włoch tylko z Egiptu, czy też wykonanie największej pizzy w Europie, która mierzyła kilometr i była przygotowana w Polsce.

Wszystkie pizze były wypieczone w specjalnym piecu, a na koniec uczniowie przy wspólnym stole skosztowali samodzielnie wykonaną pizze.

Koordynatorem warsztatów w restauracji „Coba” była Barbara Sobieszyńska.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – V Wojewódzka Impreza Integracyjna


Dnia 20 listopada roku obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W związku z powyższymi obchodami, Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy już od wielu lat organizuje Wojewódzką Imprezę Integracyjną dla Szkół Specjalnych. Hasłem przewodnim tegorocznego piątego spotkania jest prawo do edukacji. Celem imprezy było kształtowanie u uczniów świadomości posiadania własnych praw. Zagrożenie pandemią COVID-19 przyczyniło się do zorganizowania powyższej uroczystości w innej formie – każda szkoła została zaproszona do wykonania w swojej placówce, w czteroosobowej grupie, plakatu związanego z hasłem V Wojewódzkiej Imprezy Integracyjnej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Nadesłane plakaty zostały umieszczone w dniu 22 listopada 2021 roku na wystawie w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.

Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy obejrzeli krótką prezentację związaną z Prawami Dziecka przygotowaną przez Rzecznika Praw Ucznia – Jerzego Ochlaka. Następnie wspólnie odśpiewali hymn Wojewódzkiej Imprezy Integracyjnej, a także uczestniczyli w zabawach integrujących społeczność szkolną. W imprezie wzięły udział szkoły: Zespół Szkół Nr. 5 w Rypinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Szkoła Przysposabiająca do Pracy we Wroniu, Szkoła Podstawowa Specjalna we Wroniu, Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Brodnicy. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Anna Słomińska oraz Pani Wicedyrektor Iwona Roszak przekazały dyplomy dla uczniów z poszczególnych szkół. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali słodki poczęstunek. Koordynatorami imprezy były: Katarzyna Jackiewicz i Agnieszka Mianecka.

Wystawa „Jesienny kapelusz”


W piątek 20 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Specjalnych została zaaranżowana wystawa pod tytułem: „Jesienny kapelusz”. Uczniowie na wykonanie prac mieli czas od 08.11-20.11.2021 roku.

Celem wystawy było:

  • rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych,
  • rozbudzanie wyobraźni przestrzennej,
  • uwrażliwianie na piękno przyrody jesienią,
  • integrowanie uczniów.

Prace zostały wykonane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie wykonali jesienne kapelusze w formie: kompozycji przestrzennych oraz prac technicznych. Wykorzystali do tego materiały z recyklingu oraz naturalne dodatki w postaci: orzechów, żołędzi, kasztanów, liści, jesiennych kwiatów oraz jarzębiny. Organizatorem wystawy oraz wykonawcą aranżacji była Barbara Sobieszyńska. W przygotowywaniu prac oraz czynnościach technicznych wystawy brała udział Iwona Zarębska jako współorganizator.