Otwarcie nowoczesnej Sali Integracji Sensorycznej


 

Dnia 11 października 2021 roku odbyło się przekazanie uczniom Zespołu Szkól Specjalnych w Brodnicy Sali Integracji Sensorycznej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wicestarosta Powiatu Brodnickiego Stanisław Kosakowski, skarbnik Powiatu Brodnickiego Marzanna Fettke, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy Anna Słomińska oraz przedstawiciel uczniów z klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej Seweryn Jaroszewski. Koszt przygotowania sali i zakup pomocy do ćwiczeń dla uczniów w wysokości 66 tysięcy złotych został pokryty przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

Pracownia integracji sensorycznej powstała z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży, które z racji zaburzeń w zakresie systemów sensorycznych doświadczają różnych trudności w codziennym funkcjonowaniu. Warto podkreślić, że nowa pracownia otwiera szerokie spektrum możliwości terapeutycznych jakie szkoła może zaoferować uczniom.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza. Uprawnienia do prowadzenia zajęć Integracji Sensorycznej posiada w Zespole Szkól Specjalnych w Brodnicy czworo specjalistów, a obecnie zajęcia prowadzą: Mariola Klimek i Jolanta Król.

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne. Taka terapia jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas której dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności.

Poniżej fotorelacja z uroczystego otwarcia nowoczesnej Sali Integracji Sensorycznej.