Bezpieczeństwo na drodze


 

Dnia 15 września 2021 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z klasy I-II uczestniczyli w wyjściu tematycznym „Bezpieczeństwo na drodze”. Zagadnienie bezpieczeństwa od lat stanowi ważny element edukacji w Zespole Szkół Specjalnych.

Głównym celem wycieczki było utrwalenie znajomości uprzednio poznanych znaków drogowych, a także przećwiczenie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej. W trakcie spaceru młodzież nazywała napotkane znaki drogowe oraz wyszukiwała je na kartach pracy. Zwieńczeniem spaceru była wizyta w kawiarni, gdzie wszyscy uczniowie wraz z opiekunami skosztowali po pysznym pączku. Organizatorkami wyjścia były: Barbara Sobieszyńska i Agnieszka Mianecka.