Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”


 

W trakcie trwania roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy biorą udział w Międzynarodowym Projekcje Edukacyjnym „Emocja”. Projekt ten został podzielony na pięć części, zapewniając uczniom i nauczycielom podróże do krainy wyobraźni i emocji. Uczestników wydarzenia czeka zapoznanie się z pięcioma modułami projektu: Krainą Kreatywności, Krainą Wyobraźni, Krainą Mocy Słów, Krainą Empatii, a także Krainą Odwagi.

Główne cele projektu to:

  • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Budowanie poczucia wiary w siebie oraz we własne możliwości.
  • Ukierunkowanie uczniów na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
  • Integracja zespołu klasowego.
  • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju a także zagranicznymi szkołami polonijnymi, poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
  • Kształtowanie wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób.
  • Kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Już we wrześniu uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych rozpoczęli realizację pierwszego modułu projektu, którego myślą przewodnią jest Kraina Kreatywności. W każdej z klas zgłoszonych do projektu przeprowadzone zostały zajęcia w oparciu o wybrane materiały dostarczone przez organizatora. Podczas zajęć uczniowie budowali wiarę we własne możliwości oraz rozwijali swoją kreatywność. Brali również udział w zadaniach edukacyjnych, plastycznych, integracyjnych, a także muzycznych.

Koordynatorkami projektu są: Monika Rochewicz oraz Dominika Abram.

Dzień Chłopaka


 

Dnia 30 wrzenia 2021 roku, jak każdego roku obchodziliśmy w Zespole Szkół Specjalnych niezwykłe święto – Dzień Chłopaka. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią wirusa COVID-19, nie mogła odbyć się tradycyjna zabawa taneczna połączona z wyborami „Super Chłopaka”. Mimo wszystko nie zabrakło uroczystego świętowania, które odbyło się w tym roku na szkolnym boisku i w klasach. Na dworze podczas każdej przerwy z głośników płynęła muzyka i można było pokołysać się w rytm znanych piosenek. Odbywały się również tańce grupowe: „Głowa, ramiona, kolana, pięty” oraz „Kaczuchy”. Natomiast klasa Michała Gutkowskiego wcieliła się w rolę fotografa i wykonywała na boisku pamiątkowe zdjęcia dla uczniów. W klasach nie zabrakło słodkich poczęstunków i miłych wspólnych chwil.

Wycieczka szkolna do „Lawendowej Polany” w Szabdzie


 

Dnia 29 września 2021 roku uczniowie z klasy I, I-II oraz II-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach techniczno-plastycznych w „Lawendowej Polanie” w Szabdzie.

Celem wycieczki była nie tylko integracja oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie klasowej i szkolnej, ale także rozwijanie zainteresowań techniczno-plastycznych. Uczniowie podczas warsztatów własnoręcznie stworzyli mydła glicerynowe, namalowali motywy lawendy na kubkach ceramicznych oraz wykonali kule musujące do kąpieli.  Co ciekawe, uczniowie do tworzenia tych przedmiotów wykorzystywali tylko naturalne składniki, kształtując przy tym pozytywny stosunek do świata przyrody oraz produktów ekologicznych i naturalnych.

Po wykonaniu prac, uczniowie wraz z opiekunami wybrali się na spacer po lawendowym polu rozkoszując się pięknymi widokami. Wycieczka została zwieńczona smacznym poczęstunkiem. Wszyscy uczniowie wraz z opiekunami zjedli smaczną grillowaną kiełbasę, a na deser dostali słodką drożdżówkę i lawendową lemoniadę przygotowaną przez Panią prowadzącą warsztaty. Organizatorem wycieczki była Barbara Sobieszyńska.

Sprzątanie Świata


 

Dnia 20 września 2021 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych wzięli udział w dwudziestej ósmej akcji ,,Sprzątania Świata”, której przyświecało hasło ,,Myślę, więc nie śmiecę”. Celem tego wydarzenia było nie tylko zachęcenie do dbania o środowisko, lecz także propagowanie i kształtowanie postawy proekologicznej wśród uczniów.

Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali rękawice i worki przekazane przez Wydział Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Wyposażeni w niezbędny ekwipunek uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli i pozbierali śmieci wokół szkoły. Sprzątanie było również doskonałą okazją do przypomnienia wszystkim zasad segregacji odpadów. Co więcej nauczyciele zwracali uwagę dzieciom i młodzieży na bezpieczeństwo na drodze, utrwalając jednocześnie zasady ruchu pieszych. Uczniowie jak co roku z dużym zaangażowaniem brali udział w sprzątaniu. Przebieg akcji koordynował pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz.

Bezpieczeństwo na drodze


 

Dnia 15 września 2021 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z klasy I-II uczestniczyli w wyjściu tematycznym „Bezpieczeństwo na drodze”. Zagadnienie bezpieczeństwa od lat stanowi ważny element edukacji w Zespole Szkół Specjalnych.

Głównym celem wycieczki było utrwalenie znajomości uprzednio poznanych znaków drogowych, a także przećwiczenie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej. W trakcie spaceru młodzież nazywała napotkane znaki drogowe oraz wyszukiwała je na kartach pracy. Zwieńczeniem spaceru była wizyta w kawiarni, gdzie wszyscy uczniowie wraz z opiekunami skosztowali po pysznym pączku. Organizatorkami wyjścia były: Barbara Sobieszyńska i Agnieszka Mianecka.