„Przygody Kolorowej Skarpetki” – skarpetkowe wyzwanie


Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, który przypada 21 marca, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wzięli udział w akcji szycia skarpetkowych pacynek w ramach Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja – „Przygody Kolorowej Skarpetki”.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, uczniowie starszych klas wykonywali prace podczas nauki zdalnej, natomiast młodsze klasy przygotowały z kolorowych skarpetek pacynki podczas zajęć w szkole. Akcja miała na celu wspieranie osób z Zespołem Downa.

W projekcie udział wzięli:

Szkoła Podstawowa Specjalna:

Klasa I-III – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: Jakub Stefańczyk (klasa I), Amelia Piotrowska (klasa III), Roksana Drożdzyńska (klasa III);

Klasa I-II – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i sprzężeniami: Witold Bartnicki (klasa I), Wiktor Jarząbek (klasa I), Adrian Piotrowski (klasa II);

Klasa IV, VI – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i sprzężeniami: Alan Krysiński (klasa VI);

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

Klasa I-III – Kamil Skowroński (klasa II), Beczyńska Natalia (klasa II), Aranowski Arkadiusz (klasa III)

Koordynatorem akcji była Dorota Jamroży.