Walentynki


Walentynki cieszą się ogromną popularnością i obchodzone są 14 lutego. Z tej właśnie okazji w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się wyjątkowa wystawa walentynkowa, stworzona przez uczniów. Wszystkie ozdoby i prace na wystawę walentynkową uczniowie tworzyli podczas zajęć plastycznych, technicznych i informatycznych. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, uczniowie starszych klas wykonywali prace podczas nauki zdalnej, natomiast młodsze klasy przygotowały kartki walentynkowe podczas zajęć w szkole.

Celem wystawy było:

 • przybliżenie postaci Świętego Walentego i jego związku z dniem 14 lutego,
 • przypomnienie uczniom pojęć takich jak miłość i przyjaźń,
 • uświadomienie uczniom, jak duży wpływ ma miłość na prawidłowy rozwój społeczny każdego człowieka,
 • kontynuowanie tradycji świętowania walentynek.

W obchodach Walentynek brali udział następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa Specjalna:

 • Klasa I-III
 • Wiktor Walkowiak – klasa I
 • Wiktor Jarząbek – klasa I
 • Adrian Piotrowski – klasa II
 • Maja Szpara– klasa II
 • Mikołaj Wrzosek– klasa II
 • Natalia Kalinowska– klasa II
 • Remigiusz Ojewski– klasa II
 • Wojciech Sikorski– klasa II
 • Franciszek Sztandarski– klasa II
 • Roksana Droźdżyńska – klasa III
 • Amelia Piotrowska – klasa III
 • Łukasz Wyczałkowski – klasa III
 • Klasa VII-VIII
 • Fabian Wysocki klasa – VII
 • Bartosz Sztandarski klasa – VII
 • Klaudia Grąbczewska – VII
 • Halina Bielak klasa – VIII
 • Kacper Gregrowski klasa – VIII
 • Karolina Cholewczyńska – klasa VIII
 • Marcel Kulwicki – klasa VIII
 • Klasa IV,VI,VIII
 • Weronika Bielak – klasa VIII

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

 • Klasa I-II
 • Paweł Kostrzewski – klasa II
 • Adrian Jabłoński – klasa II
 • Klasa I-III
 • Natalia Beczyńska – klasa II
 • Kamil Skowroński – klasa II
 • Klasa II -III
 • Kasia Charysz – klasa III

Organizatorkami obchodów Walentynek były: Jolanta Onak, Dorota Jamroży oraz Dominika Abram.

Międzynarodowy projekt „Eko – Ludek”


W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 podczas nauczania stacjonarnego i zdalnego uczniowie klas I-III L, I-III i IV, VI, VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej brali udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Eko – Ludek”. Celem projektu było:

 • poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zasadami ochrony roślin i zwierząt,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności wyboru zdrowej żywności,
 • nauczenie dzieci utrzymania ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
 • kształtowanie postawy oszczędzania bogactw ziemi,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci na temat ruchu ekologicznego na świecie,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery, parki, drzewa, ptaki, owady),
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

Uczniowie realizowali cele projektu poprzez wykonywanie różnych zadań o tematyce ekologicznej.

W projekcie uczestniczyło 16 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej reprezentowanych przez:

 • Klasa I-III dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i sprzężeniami: Arnold Bukowski (klasa III), Adrian Piotrowski (klasa II), Wiktor Jarząbek (klasa I), Witold Walkowiak (klasa I), Wiktor Bartnicki (klasa I).
 • Klasa I-III dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym: Amelia Piotrowska (klasa III), Roksana Drożdzyńska (klasa III), Jakub Stefańczyk (klasa I) i Łukasz Wyczałkowski (klasa III).
 • Klasa IV,VI,VIII dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym: Weronika Bielak (klasa VIII), Magdalena Drozdowska (klasa VI), Ewa Frągnowska (klasa VI), Sandra Sikorska (klasa IV), Oliwia Zabłocka (klasa IV), Dawid Górski (klasa IV), Seweryn Jaroszewski (klasa VI).

Uczniowie raz w miesiącu wykonywali zaplanowane zadania. Trzy z nich zostały wykonane w szkole, a dwa zdalnie w domu z pomocą rodziców. We wrześniu opracowali i wykonali kodeks Młodego Ekologa, w październiku opracowali i wykonali książkę o polskich parkach narodowych. Natomiast w listopadzie uczniowie przygotowali z pomocą rodziców zdrowe śniadanie. Grudniowe zadanie polegało na wykonaniu z pomocą rodziców ozdób świątecznych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. W styczniu uczniowie mieli za zadanie przeprowadzenie doświadczenia „Co pływa, a co tonie”.

Do dotychczasowych efektów jakie osiągnięto przy realizacji projektu zalicza się: pogłębianie wiedzy uczniów na temat sposobów ochrony środowiska, nabycie umiejętności dbania o środowisko naturalne i wzajemnej współpracy w realizacji wspólnych zadań.

W kolejnych miesiącach projekt będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu wraz z wręczeniem certyfikatów za uczestnictwo przewidziane jest na czerwiec 2021 roku. Uczniowie realizują projekt pod kierunkiem nauczycielek: Iwony Roszak, Jolanty Król i Doroty Jamroży. Koordynatorem projektu jest Iwona Roszak. Prace wykonane podczas trwania projektu prezentowane są: na oficjalnym Facebooku projektu, na gazetce szkolnej i w sali nr 7.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”


W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 podczas nauczania zdalnego uczniowie klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy brali udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne”. Celem projektu było:

● Prowadzenie działań plastycznych wspierających rozwój ucznia w szczególności: małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni i uwagi.

● Zaspokajanie aktywności ucznia w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi.

● Nabywanie doświadczeń oraz polisensoryczne poznawanie świata stymulującego rozwój dziecka.

● Wyzwalanie ekspresji twórczej kreatywności.

● Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Uczniowie realizowali cele projektu poprzez wykonywanie prac plastycznych inspirowanych blogiem „Kreatywne prace plastyczne”.

W projekcie uczestniczyło siedmioro uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy: Aranowski Arkadiusz – klasa III, Beczyńska Natalia – klasa II, Gniazdowska Natalia – klasa II, Laskowski Jakub – klasa II, Piotrowicz Paulina – klasa III, Skowroński Kamil – klasa II, Szczawiński Patryk – klasa I.

Minimum raz w miesiącu nauczyciel wybierał jeden konkretny post i realizował zajęcia plastyczne lub zabawy plastyczne inspirowane blogiem Kreatywne Prace Plastyczne. Wybór spośród proponowanych na blogu aktywności był dostosowany do możliwości klasy. Prace wymagające dużego nakładu pracy były dzielone na etapy i rozkładane w czasie. Minimum raz w miesiącu nauczyciel przesyłał notatkę i zamieszczał zdjęcia prac w komentarzu pod postem oznaczonym banerem „Kreatywne Prace Plastyczne” na stronie Facebooka organizatora.

W czasie zdalnego nauczania nauczyciel, za zgodą organizatora projektu, legalnie korzystał z zasobów bloga. Przesyłał i udostępniał (każdorazowo podając źródło pochodzenia tych materiałów) propozycje i sposób wykonania pracy plastycznej bądź zabawy. Uczestnicy projektu wykonywali prace plastyczne w domu, a rodzice przesyłali zdjęcia.

Przebieg udziału w projekcie:

Miesiąc Tematy prac Uczestnicy
  Wrzesień 1. Papier w kropki 2. Wyklejanka z folii i bibuły – kwiaty Wszyscy uczniowie klasy I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
  Październik 1. Malowanie liści farbami
2. Jesienna praca plastyczna z liści
3. Malowanie kartonikiem – zabawa plastyczna
Wszyscy uczniowie klasy I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
  Listopad 1. Muchomor – praca plastyczna
2. Papier artystyczny w kwiatki
Natalia Beczyńska, Natalia Gniazdowska, Paulina Piotrowicz, Kamil Skowroński, Patryk Szczawiński
  Grudzień 1. Wycinanka z papieru z haftem
2. Malowanie akwarelą i solą
Natalia Beczyńska, Jakub Laskowski, Paulina Piotrowicz, Kamil Skowroński, Patryk Szczawiński

Do dotychczasowych efektów jakie osiągnięto przy realizacji projektu zalicza się: usprawnianie małej motoryki uczestników projektu, dostarczenie uczestnikom nowych doświadczeń, radości tworzenia, pobudzanie zainteresowań plastyką.

Prace plastyczne wykonane przez uczniów prezentowane były w: sali dydaktycznej nr 19, na zebraniu rodziców, na stronie Facebooka organizatora projektu a także na stronie Kreatywne Prace Plastyczne w galerii „Sztuka dziecka”.

W kolejnych miesiącach projekt będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu wraz z wręczeniem certyfikatów za uczestnictwo przewidziane jest na koniec maja 2021 roku. Uczniowie realizują projekt pod kierunkiem Moniki Rochewicz,  która jednocześnie jest koordynatorem projektu.

Ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli i klas I-III „Serdeczna karteczka”


W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 w trakcie nauczania zdalnego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej pod kierunkiem wychowawców klas, uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym dla przedszkoli i klas I-III ,,Serdeczna karteczka”.

Głównym celem projektu było kształtowanie wzorowych postaw społecznych, a także rozwijanie twórczości oraz kreatywności wśród dzieci. Kartki okolicznościowe uznawane są za przejaw życzliwości, empatii i szacunku.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 realizacja projektu przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W miesiącu październiku nauczyciele na zajęciach realizowali tematy bezpieczeństwa oraz zawodów. Tematyka związana była głownie z zawodami: policjanta, ratownika medycznego, strażaka. Następnie uczniowie zgodnie ze swoimi możliwościami, umiejętnościami i zainteresowaniami przygotowali kartki dla przedstawicieli tych grup zawodowych.

W listopadzie podczas zdalnego nauczania nauczyciele poruszali tematykę zdrowego odżywiania oraz zawodu kucharza i pracy restauratorów. Uczniowie na ekranach komputerów ucząc się korzystania z narzędzi technologii informacyjnej pokolorowali obrazki: kucharza, wybranych owoców i warzyw oraz potraw.

W grudniu zrealizowano tematykę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia w tym rodzinne tradycje. Utrwalono nazwy członków rodziny, a uczniowie przygotowali pod opieką rodziców kartki dla dziadków.

W kolejnych miesiącach projekt będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie projektu wraz z wręczeniem certyfikatów za uczestnictwo przewidziane jest na czerwiec 2021 roku. Koordynatorem projektu jest Dorota Jamroży. Uczniowie realizują projekt pod kierunkiem nauczycielek: Iwony Roszak i Beaty Górskiej.

Prace plastyczne wykonane w ramach projektu edukacyjnego w poszczególnych miesiącach przez uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej.