Wycieczka Online – poznajemy muzeum w Brodnicy


W listopadzie, podczas zajęć prowadzonych drogą online uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i sprzężeniami oraz VII-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym wzięli udział w wycieczce do Muzeum w Brodnicy.

Celem wycieczki było:

– rozwijanie wiedzy o regionie,

– rozbudzanie zainteresowań uczniów historią i tradycją własnego regionu,

– wzmacnianie wartości postaw patriotycznych.

Dzięki temu poznali wybrane zabytki miasta, nabyli umiejętność korzystania z planu miasta, rozwinęli umiejętność kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz poznali walory przyrodnicze regionu. Do przeprowadzenia wirtualnej wycieczki zostały wykorzystane materiały udostępnione przez Muzeum w Brodnicy oraz Fundację Brama Epok. Organizatorami wycieczki były: Dominika Abram oraz Dorota Jamroży.

Andrzejki


W roku szkolnym 2020/2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną i prowadzenie zajęć w trybie zdalnym, uroczystość z okazji Andrzejek przeprowadzona została w dniach od 23 listopada do 27 listopada w trybie online.

Celem uroczystości było:

– kultywowanie dawnych zwyczajów andrzejkowych i tradycji zabaw,

– poznanie wybranych wróżb andrzejkowych,

– wdrożenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zabawie, konkursach i wróżbach.

Organizatorzy dostarczyli drogą internetową poszczególnym wychowawcom klas, materiały dotyczące zabaw andrzejkowych, wróżb, tradycji związanych ze świętem, a nawet dyskotekę przygotowaną w formie zabawy online. Uczniowie podczas obchodów uroczystości korzystali z takich serwisów i portali edukacyjnych jak: wortwall.net, learningapss.org, genially.ny oraz stron z grami i zabawami: eduazabawy.com, miastodzieci.pl a także serwisu YouTube. Dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przygotowany został test wiedzy o Andrzejkach. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu otrzymali materiały w postaci kart pracy: kolorowanek, układanek, zagadek. Materiały zostały zróżnicowane pod względem wieku uczniów oraz poziomu ich funkcjonowania.  Obchody Andrzejek zostały zorganizowane przez: Dominikę Abram, Jolantę Onak oraz Dorotę Jamroży.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka


W dniu 20 listopada 2020 roku, kontynuując tradycję szkoły, świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną obchody Dnia Praw Dziecka obyły się w formie online. W bieżącym roku szkolnym zajmowaliśmy się tematyką związaną z prawem dzieci do opieką medycznej.

Celem uroczystości było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat praw dziecka oraz kształtowanie świadomości posiadania własnych praw. W obchodach uczestniczyli wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Organizatorzy przekazali wychowawcom klas materiały dotyczące tematyki praw dziecka, piosenkę przewodnią uroczystości oraz karty pracy z pracami plastycznymi związanymi z ochroną zdrowia dzieci. Ponadto Jerzy Ochlak, będący Rzecznikiem Praw Dziecka w naszej szkole, nawiązał współpracę z UNICEF i dostarczył uczniom przygotowane przez organizację propozycje zadań. Organizatorami obchodów Dnia Praw dziecka byli: Agnieszka Mianecka, Katarzyna Jackiewicz oraz Jerzy Ochlak.

Dzień Niepodległości


W roku szkolnym 2020/2021 z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i prowadzenie zajęć w trybie zdalnym, uroczystość z okazji Dnia Niepodległości przeprowadzona została w dniach od 9 do 13 listopada 2020 roku również w trybie online.

Cele uroczystości to:

kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju,

– utrwalenie znajomości symboli narodowych,

– poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny.

Organizatorzy dostarczyli drogą internetową poszczególnym wychowawcom klas materiały dotyczące Polski, odzyskania niepodległości przez nasz kraj, symboli narodowych oraz poszanowania tradycji. Przesłane materiały były zarówno w postaci linków: interaktywnych lekcji online, gier i filmów online, jak i kart pracy do wydrukowania. Materiały zostały zróżnicowane pod względem wieku uczniów oraz poziomu ich funkcjonowania. Organizatorami obchodów dnia Niepodległości były: Dominika Abram oraz Jolanta Onak.