Wirtualna wycieczka w Tatry


W dniu 29 października 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy: IV, VI, VII oraz VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, autyzmem razem ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w wirtualnej wycieczce w Tatry. W wycieczce brało udział 9 uczniów. Celem wycieczki było:

  • rozwijanie form aktywności wypoczynku na świeżym powietrzu,
  • poznawanie różnorodności świata zwierząt i roślin terenów wysokich gór,
  • rozwijanie zainteresowań dzieci,
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

Uczniowie poznali podczas wirtualnego spaceru różnorodność ukształtowania terenu, a także odkryli nowe i ciekawe miejsca w obszarach Tatr.

Po spacerze uczniowie otrzymali różne zadania między innymi: naukę piosenki „Góry”, kolorowanie krajobrazu górskiego, wykonanie owieczki z włóczki według instrukcji oraz wycięcie i sklejenie papierowego niedźwiedzia. Uczniowie otrzymali pocztą elektroniczną karty pracy z powyższymi zadaniami. Wirtualna wycieczka zakończona była konsumpcją frytek. Uczniowie przygotowali je z pomocą rodziców. Koordynatorem wirtualnego wyjazdu była Agnieszka Mianecka.

XX Dzień Papieski


W dniach od 5 do 9 października 2020 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbywały się obchody XX Dnia Papieskiego. Tegoroczny jubileusz miał charakter wyjątkowy, bowiem przypadał on w 100-lecie urodzin Jana Pawła II.

Dzień Papieski w tym roku odbywał się pod hasłem „Totus Tuus” – „Cały Twój”. Hasło to było blisko związane z wyborem Karola Wojtyły na papieża, który będąc jeszcze księdzem wybrał je na swoje biskupie zawołanie i towarzyszyło mu ono aż do śmierci.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną uczniowie w naszej szkole wspominali postać papieża Jana Pawła II w małych grupach. Podczas spotkań uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną oraz film. Następnie uczniowie wykonali prace plastyczne. Celem obchodów Dnia Papieskiego było przybliżenie życia i działalności świętego Papieża Jana Pawła II oraz wyzwalanie ekspresji twórczej kreatywności. Organizatorem wydarzenia była Barbara Przeracka.

Wirtualna wycieczka po parkach narodowych


W dniu 12 października 2020 roku uczniowie klas I-III oraz IV, VI, VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej odbyli wirtualną wycieczkę po polskich parkach narodowych, która była jednym z wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Eko Ludek”.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z urokami parku narodowego, wdrażanie do nauki i wypoczynku na łonie przyrody oraz integracja zespołu klasowego.

Uczniowie w ramach wycieczki obejrzeli filmy przedstawiające parki narodowe, zrozumieli konieczność ochrony przyrody, a także dowiedzieli się w jakim celu tworzy się parki narodowe. Podczas zajęć zapoznali się również z lokalizacją polskich parków narodowych i ich symbolami. Co więcej wycieczka ta umożliwiła uczniom zapoznanie się z pojęciami takimi jak: park narodowy, rezerwat, ostoja czy gatunek chroniony oraz naukę niektórych nazw roślin i zwierząt chronionych w wybranym parku. Organizatorkami wirtualnej wycieczki były Jolanta Król i Iwona Roszak.