Konkurs Grafiki Komputerowej „Wiosenne kwiaty”


W dniach od 2 do 15 czerwca 2020 roku odbył się Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem „Wiosenne kwiaty”. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów.

Celem konkursu było:

 • kształtowanie umiejętności obsługi komputera,
 • doskonalenie umiejętności pracy w edytorze grafiki Paint oraz w Internecie,
 • zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zdolności i umiejętności,
 • rozwijanie wśród uczniów prawidłowego korzystania z komputera i Internetu.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19 konkurs został zorganizowany w domu z pomocą rodziców oraz w szkole podczas zajęć. Uczniowie otrzymali link do kolorowanek internetowych z dołączoną instrukcją wykonania prac. Ich zadaniem było pokolorowanie, z użyciem narzędzi programu wybranych kolorowanek. Uczniowie wykonali swoje prace w domu i przesłali je organizatorom konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy przesłane drogą elektroniczną. Organizatorami konkursu były: Małgorzata Wróblewska i Iwona Roszak.

Wycieczka do ZOO


Dnia 8 czerwca 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy: IV, VI, VII oraz VIII uczestniczyli w wirtualnej wycieczce do ZOO w Płocku. Celem wycieczki było: rozwijanie form aktywności wypoczynku na świeżym powietrzu, poznawanie różnorodności świata zwierząt i roślin, rozwijanie zainteresowań dzieci oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

Uczniowie poznali podczas wirtualnego spaceru różnorodne egzotyczne zwierzęta i ptaki, a także odkryli nowe i ciekawe miejsca. Po spacerze czekały na uczniów różne zadania między innymi: nauka piosenki „Idziemy do ZOO”, kolorowanie papugi, wykonanie pingwina według instrukcji, wycięcie i sklejenie papierowego tygrysa. Wirtualna wycieczka zakończona była konsumpcją frytek. Uczniowie przygotowali je z pomocą rodziców. Koordynatorem wirtualnego wyjazdu była Agnieszka Mianecka.

Dzień Dziecka


Dnia 1 czerwca 2020 roku w Zespole Szkól Specjalnych w Brodnicy obchodzony był uroczyście Dzień Dziecka, chociaż w innej formie niż zawsze.

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią wirusa COVID-19, dzieci nie mogły spędzić tego czasu ze swoimi kolegami, koleżankami i nauczycielami w szkole. Uczniowie naszej szkoły swoje święto obchodzili w rodzinnych domach.

Pani Dyrektor Anna Słomińska, Pani Wicedyrektor Iwona Roszak oraz wszyscy nauczyciele przesłali swoim uczniom w formie krótkiego filmu moc życzeń z okazji ich święta. Do życzeń dołączone były w zależności od kategorii wiekowej linki z różnymi przedstawieniami, piosenkami oraz zabawami w rytm muzyki. Uczniowie otrzymali również karty pracy z kolorowankami i puzzlami. Każdy miał możliwość wybrania czegoś dla siebie. Celem wirtualnej imprezy było wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, integracja z rodziną poprzez zabawę, a także tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy i współdziałania. Koordynatorami tej uroczystości były: Katarzyna Jackiewicz oraz Agnieszka Mianecka.

Projekt edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”


Od 1 października 2019 do 31 maja 2020 trwał Ogólnopolski projekt edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki z chmurki”. Autorem projektu była Honorata Szanecka – dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej Specjalnej:

 • Dawid Górski – klasa III,
 • Zuzanna Kłosowska – klasa III,
 • Amelia Piotrowska – klasa II,
 • Sandra Sikorska – klasa III,
 • Oliwia Zabłocka– klasa III,
 • Roksana Drożdźyńska – klasa II.

 Cele projektu:

 • rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Uczniowie w trakcie trwania projektu prowadzili „Lekturniki”, które uzupełniali systematycznie po wysłuchaniu wybranej lektury. Projekt składał się z trzech modułów. W każdym z nich uczniowie mieli do wykonana określone zadania takie jak: wykonywanie kącików czytelniczych, plakatów i makiet, wykonywanie zakładek do książek, przygotowanie pokazu mody baśniowej, przedstawienia teatralnego.

Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania czytelnicze, nabyli umiejętność skupienia uwagi, aktywnego słuchania czytanych książek oraz współpracy i współdziałania w realizacji zadań. Podczas realizacji projektu, rodzice integrowali się ze szkołą i z zespołem klasowym.

Wszyscy uczestniczy projektu otrzymali dyplomy. Koordynatorem udziału w projekcie była Iwona Roszak.