Niecodzienna wizyta gości w Zespole Szkół Specjalnych


Dnia 20 lutego 2020 roku Zespół Szkół Specjalnych odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 z Gdańska oraz ich goście będący na wymianie z Niemiec. Wszystkich przybyłych powitali: Wicedyrektor Iwona Roszak, pedagog Katarzyna Jackiewicz i Rzecznik Praw Ucznia Jerzy Ochlak.

Podczas wizyty zapoznano gości ze szkołą i zasadami jej funkcjonowania. Młodzież uczestniczyła w zajęciach kulinarnych, sportowych i artystycznych. Podczas słodkiego poczęstunku goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną o życiu szkoły i osiągnięciach jej uczniów przygotowaną przez Jerzego Ochlaka. Wizyta ta przyczyni się do nawiązania współpracy między szkołami.