Apel „Bezpieczeństwo”


Dnia 25 września 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbył się apel dotyczący bezpieczeństwa uczniów w szkole, w domu i na drodze. Spotkanie rozpoczęła pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz, która przedstawiła zasady bezpiecznego zachowania się na przystankach autobusowych, podczas przejścia przez jezdnię oraz wspomniała o obowiązku posiadania odblasków przez pieszych poza terenem zabudowanym. Następnie przypomniała obowiązujące w szkole procedury związane z postępowaniem w przypadku agresywnego zachowania uczniów oraz z posiadaniem i zażywaniem środków psychoaktywnych. Natomiast Małgorzata Krajewska opowiedziała, jak należy postępować, gdy dojdzie do: oparzenia, skaleczenia, zakrztuszenia czy utraty przytomności. Z pomocą uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy VII: Weroniki Bielak i Haliny Bielak oraz uczniów z klasy VIII: Karoliny Cholewczyńskiej i Marcelego Kulwickiego przypomniała podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, Rafał Rychlewski zapoznał uczniów z drogami ewakuacyjnymi w szkole w przypadku pożaru lub innych zagrożeń. Wskazał również miejsce zbiórki po opuszczeniu budynku przez dzieci, młodzież i pracowników szkoły. Jako ostatni wystąpił Jerzy Ochlak, który przypomniał najistotniejsze zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Organizatorem apelu była Katarzyna Jackiewicz.