Witaj szkoło, żegnajcie wakacje!


Po dwóch miesiącach letniego wypoczynku nadszedł czas na powrót do szkolnych ławek. Początek roku szkolnego to niewątpliwie ważna data w kalendarzu każdego ucznia rozpoczynająca nowy, pełen wyzwań rok szkolny.

2 września 2019 roku uczniów, rodziców i pracowników szkoły powitała na uroczystym apelu inauguracyjnym Pani Dyrektor Anna Słomińska. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zaczęła się minutą ciszy, a następnie odśpiewaniem hymnu państwowego. Po odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor przedstawiła wszystkim zebranym przydział uczniów do klas i ich wychowawców oraz pomoce poszczególnych nauczycieli. Następnie, Katarzyna Jackiewicz, Pedagog Szkolny omówiła organizację dożywiania i zapewnienia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów. Po uroczystym apelu uczniowie i ich rodzice wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie otrzymali ważne informacje.

„Nowy rok szkolny”

Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach zasób nowej wiedzy. […]

Idę przez gwarne korytarze,
Widzę coraz to nowe twarze,
A oto dawny mój kolega,
Już mnie zobaczył, już podbiega,
– Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?
– Czy masz już swoje miejsce w szatni?
– Patrz, nauczyciel jakiś nowy? 
Ale wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!

Jan Brzechwa