II Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych


Dnia 20 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, odbyła się II Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych pod patronatem Starosty Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było: ,,Mam prawo do życia bez przemocy”.

Celem imprezy było kształtowanie u uczniów świadomości posiadania własnych praw oraz integracja różnych środowisk szkolnych. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zbigniew Sosnowski, Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Stanisław Czajkowski.

Nad prawidłowym przebiegiem imprezy, którą prowadzili: pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz oraz Rzecznik Praw Ucznia – Jerzy Ochlak, czuwała Pani Dyrektor Anna Słomińska.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Brodnicki – Pan Piotr Boiński. Na wstępie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali się w przedstawieniu teatralnym ,,Jaś i Małgosia”, które odzwierciedlało prawo do życie bez przemocy. W dalszej części zgodnie z harmonogramem spotkania każda szkoła miała okazję do zaprezentowania się poprzez krótki występ artystyczny związany z tegorocznym hasłem ,,Mam prawo do życia bez przemocy”. Kolejnym punktem programu było wykonanie w czteroosobowej grupie plakatu związanego z II Wojewódzką Imprezą Integracyjną z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

W imprezie wzięło udział 6 szkół specjalnych: Zespół Szkół Nr 26 z Torunia, Zespół Szkół Nr 3 z Golubia-Dobrzynia, Szkoła Podstawowa Nr 19 z Torunia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Wielgiego, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Torunia oraz organizator – Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy.

Na zakończenie spotkania, wszyscy uczestnicy z rąk Pani Dyrektor Anny Słomińskiej oraz Pani Wicedyrektor Anny Rutkowskiej otrzymali: nagrody, dyplomy oraz medale. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek oraz obiad.

Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, Posłom na Sejm RP: Panu Zbigniewowi Sosnowskiemu oraz Panu Pawłowi Szramka, firmom: „Gotec”, „Sits”, „AUTO CREW”, Ubezpieczenia Dorota Dobrzeniecka, Serwis VW I SKODA – Kamiński, Neosystem, Kancelarnia Jankowski, Hurtowni elektrotechnicznej „DOKO”, Zakładowi Produkcji Cukierniczej „Vobro”, oraz Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy. Za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów wyrażamy również wdzięczność Radzie Rodziców. Dziękujemy także wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy za opiekę nad wszystkimi uczestnikami imprezy.