Zakończenie roku szkolnego 2017/2018


  W dniu 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Na początku uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za wysiłek włożony w ich naukę, wychowanie i opiekę.

   Po krótkiej części artystycznej Pani Dyrektor Anna Słomińska rozdała świadectwa absolwentom klas gimnazjalnych i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W części artystycznej wzięli udział uczniowie klasy III gimnazjalnej: Mariusz Malinowski, Paweł Kostrzewski, Katarzyna Charysz, Krystian Lewandowski, Adrian Jabłoński oraz uczennica klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy: Joanna Dombrowska.

  Podziękowała również zgromadzonym rodzicom za całoroczną współpracę. W tym roku z rąk Pani Dyrektor statuetki i dyplomy za pracę na rzecz społeczności uczniowskiej, pozyskiwanie sponsorów oraz pomoc finansową otrzymali Edyta Jaworska, Małgorzata Kulwicka, Barbara i Marek Cieczko. Świadectwa promocyjne uczniom rozdali wychowawcy w klasach. Uroczystość przygotowała Katarzyna Jackiewicz.