OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 33939 – 2017 z dnia 2017-03-01 r.
Brodnica: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy ul. Kochanowskiego 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Nazwa projektu lub programu Konkurs nr RPKP.03.03.00-04-0020/16

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy ul. Kochanowskiego 2”. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko Pomorskiego.
http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/01-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/02-SIWZ-z-załącznikami.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/03.-Projekt-budowlano-wykonawczy-branża-budowlana.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/04.-Projakt-budowlano-wykonawczy-branża-sanitarna.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/05.-Projekt-budowlany-branża-elektryczna.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/06.-STWiOR-Branża-budowlana.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/07.-STWiOR-Branża-sanitarna.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/08.-STWIOR-Branża-elektryczna.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/09.-Przedmiar-robót-branża-budowlana.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/10.-Przedmiar-robót-branża-sanitarna.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/11.-Przedmiar-robót-branza-elektryczna.pdf

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/12-Wyjaśnienie-Nr-1.docx

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/13.-Protokół-otwarcia-ofert-1.doc

http://zsz3.com.pl/wp-content/uploads/2017/04/14.-Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.doc