XXII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek


W dniu 10 stycznia 2020 roku w Brodnickim Domu Kultury odbyły się eliminacje do XXII Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół Szkół Specjalnych reprezentował zespół ,,Siewcy”, który wystąpił w następującym składzie:

  • Karolina Cholewczyńska – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • Anita Świeczak – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • Wojciech Fortuński – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Paweł Kostrzewski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Adriana Jabłoński – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Katarzyna Charysz – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Natalia Malinowska – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Zespół wykonał pastorałkę ,,Wigilia” z akompaniamentem gitary. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, decyzją jury festiwalu uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zakwalifikowali się do finału powiatowego.

W dniu 14 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej Brodnickiego Domu Kultury odbył się finał XXII Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół ,,Siewcy”, zgodnie z ustaleniami regulaminu festiwalu, wykonał tę samą pastorałkę jak w eliminacjach. Decyzją jury festiwalu zdobył on wyróżnienie wśród zespołów reprezentujących szkoły ponadpodstawowe. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz dyplom za zdobycie wyróżnienia w XXII Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Uczniów do udziału w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski.