Zabawa Andrzejkowa


Dnia 29 listopada 2019 roku zgodnie z tradycją w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się pełna uśmiechu i radości zabawa Andrzejkowa, w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Uroczystość rozpoczęła Dorota Jamroży przypominając tradycje i zwyczaje związane z obchodami Andrzejek. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej: Artur Zieliński z klasy I oraz Hubert Kostrzewski z klasy IV zaprezentowali wiersze o tematyce andrzejkowej.

Po krótkim wstępie wszyscy uczestnicy zabawy zostali zaproszeni przez prowadzących do udziału we wróżbach. Na swoich młodszych kolegów czekali magowie i wróżki – uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Dzięki nim można było między innymi dowiedzieć się, co nas czeka w niedalekiej przyszłości, poznać imię swojej przyszłej miłości, a także jaki zawód jest nam pisany. Najwięcej emocji przyniosły dzieciom wróżby polegające na rzutach kostką czy wybieraniu magicznego kubeczka. Nie tylko uczniowie, lecz także nauczyciele byli bardzo ciekawi co przyniesie im los. Następnie uczniowie wraz z opiekunami tańczyli w rytm ulubionej muzyki. W trakcie zabawy zostały przeprowadzone konkursy, w których chętnie uczestniczyły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych. Zabawę zorganizowały: Dominika Abram i Dorota Jamroży.

Wycieczka do kina „Bałtyk”


Dnia 27 listopada 2019 roku uczniowie klas II-III i V-VII Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do kina „Bałtyk” w Rypinie. Celem wycieczki było:

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,
 • kształtowanie umiejętności dokonywania zakupu biletów w kasie kina,
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz środkach transportu.

Uczniowie obejrzeli film „Kraina lodu 2”, gdzie ze skupieniem oglądali przygody Elzy i Anny oraz ich przyjaciół w rozwiązaniu zagadki Zaklętej Puszczy. Film wszystkim się bardzo podobał: był czas na śmiech i na wzruszenia. Kierownikiem wycieczki była Jolanta Król.

III Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych


Dnia 20 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, odbyła się III Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych pod patronatem Starosty Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to prawo do wypoczynku i zabawy.

Celem imprezy było wzbogacenie wiedzy uczniów o prawach dziecka, integracja różnych środowisk szkolnych oraz doskonalenie współpracy w grupie. Swoją obecnością zaszczycił nas Wicestarosta Brodnicki Pan Stanisław Kosakowski.

Koordynatorami imprezy były: Katarzyna Jackiewicz i Agnieszka Mianecka, a nad prawidłowym jej przebiegiem czuwała Pani Dyrektor Anna Słomińska.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wicestarosta Brodnicki Pan Stanisław Kosakowski. Na wstępie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali się w przedstawieniu teatralnym ,,Dbajmy o las”, które opowiadało o konieczności wypoczynku w zdrowym i czystym środowisku. W dalszej części zgodnie z harmonogramem spotkania uczniowie z poszczególnych szkół wykonali w czteroosobowych grupach plakat związany z prawem do wypoczynku i zabawy. Następnie dzieci i młodzież wzięli udział w zajęciach rytmiczno-muzycznych prowadzonych przez instruktora tańca z Brodnickiego Domu Kultury Pana Macieja Zajdę. Po wykonanych zadaniach uczestnicy imprezy wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy bawili się w rytm ulubionej muzyki.

W uroczystości brało udział siedem szkół specjalnych: Zespół Szkół Nr 26 z Torunia, Zespół Szkół Nr 3 z Golubia-Dobrzynia, Szkoła Podstawowa Nr 19 z Torunia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Wielgiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Dębowej Łąki, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Torunia, Zespół Szkół z Rypina oraz organizator – Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy.

Na zakończenie spotkania, wszyscy uczestnicy z rąk Pani Dyrektor Anny Słomińskiej oraz Pani Wicedyrektor Anny Rutkowskiej otrzymali nagrody i dyplomy. Wszystkie dzieci i młodzież skorzystały ze słodkiego poczęstunku oraz obiadu.

 Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, Posłowi na Sejm RP Panu Pawłowi Szramka, firmom: „Gotec”, „Sits”, Serwis VW I SKODA – Kamiński, ,,Perkoz”, ,,Stolkar”, ,,Perfekt Dom”, ,,Hildebrandt”, ,,Cerako”, cukierniom:,, Wrzos” i ,,Fantazji”, Gospodarstwu Rolnemu Komorowo, Kancelarii Jankowski, oraz Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy. Za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów wyrażamy szczególną wdzięczność przedstawicielce rodziców Zespołu Szkół Specjalnych Pani Małgorzacie Kulwickiej. Dziękujemy także wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy za opiekę nad wszystkimi uczestnikami imprezy.

 

 

Tenis Stołowy Chełmno 2019


W dniach 16-17 listopada 2019 roku uczniowie, a zarazem członkowie Klubu Olimpiad Specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy uczestniczyli w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego w Chełmnie. Celem turnieju było:

 • podsumowanie efektów szkoleniowych osiągniętych podczas zajęć i treningów dla zawodników z upośledzeniem umysłowym,
 • popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo,
 • integracja ze środowiskiem lokalnym,
 • rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

Uczniowie rywalizowali z zawodnikami 12 klubów Olimpiad Specjalnych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Ponad 80 zawodników i zawodniczek przez dwa dni walczyło o najlepsze wyniki i zdobycie wspaniałych medali. Zespół Szkół Specjalnych i klub reprezentowali następujący zawodnicy:

Szkoła Podstawowej Specjalnej:

 • Kacper Gregrowski – klasa VIII,

Szkoła Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

 • Katarzyna Charysz – klasa II,
 • Kamil Jankowski – klasa II,
 • Łukasz Petla – klasa III.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zajęli następujące miejsca:

 • Katarzyna Charysz – I miejsce,
 • Łukasz Petla – I miejsce,
 • Kamil Jankowski – IV miejsce,
 • Kacper Gregrowski – V miejsce.

Uczniów do zawodów przygotował Rafał Kinczewski.

Integracyjny Turniej Kręglarski


Dnia 15 listopada 2019 roku odbył się Integracyjny Turniej Kręglarski na terenie Kręgielni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy.

Celem imprezy było:

– propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,

– popularyzacja i rozwój kręglarstwa jako sportu dla każdego,

– integracja społeczna uczestników zadania.

    Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowali uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

 • Katarzyna Charysz – klasa II,
 • Łukasz Petla – klasa III,
 • Jakub Filipski – klasa II,
 • Adrian Jabłoński – klasa II,
 • Wojciech Fortuński – klasa I.

 
Wyniki zawodów: zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli 5 miejsce w turnieju i otrzymali puchar. Uczniów do zawodów przygotowali: Mariola Klimek i Rafał Kinczewski.