Turniej Piłki Nożnej Halowej


Dnia 27.09.2019 roku uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej Halowej, który zorganizowany był przez Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy. Współorganizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Brodnicy. W turnieju brali udział zawodnicy z: Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rypina, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy, Brodnickiego Centrum Caritas oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Celem imprezy było propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna uczestników zadania. Zawodnicy z Zespołu Szkół Specjalnych, po bardzo zaciętej walce i gorącym wsparciu uczniów, zajęli w turnieju I miejsce. Zwycięzcy w ramach nagrody otrzymali puchar Starosty oraz piłki.

Zespół Szkół Specjalnych reprezentowali zawodnicy z:

Szkoły Podstawowej Specjalnej: 

 • Miłosz Meler – klasa VIII,
 • Kacper Gregrowski – klasa VIII,

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

 • Łukasz Petla – klasa III,
 • Kamil Jankowski – klasa II,
 • Jakub Malinowski – klasa I,
 • Jakub Filipski – klasa II,
 • Mateusz Rutkowski – klasa III,
 • Adrian Jabłoński – klasa II,
 • Wojciech Fortuński – klasa I.

Uczniów do zawodów przygotowali: Mariola Klimek i Rafał Kinczewski.

V Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Dnia 26 września 2019 roku odbyły się w Toruniu obchody V Wojewódzkiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Do udziału w obchodach zaproszeni zostali podopieczni placówek specjalnych z całego województwa kujawsko-pomorskiego przez: Szkołę Podstawową nr 19 w Toruniu, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka”. Powiat brodnicki reprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy. Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby niepełnosprawne mogą zaprezentować swoje zdolności i umiejętności. W tym roku formuła projektu związana była z aktywnym lub biernym udziałem w popisach artystycznych – śpiew, taniec, forma teatralna. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy zaprezentowali dwie piosenki. Za udział w imprezie otrzymali dyplomy i pamiątkowe foldery. Uczestnikami wyjazdu byli:

 • Chaniewski Patryk – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Cholewczyńska Karolina – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Sztandarski Bartłomiej – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Wiśniewski Maciej – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Wysocki Fabian – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Cieczko Adrian – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Fortuński Wojciech – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Jabłoński Adrian – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Kostrzewski Paweł – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Chmielewska Ewelina – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Malinowska Natalia – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Uczniów do występu przygotował Rafał Rychlewski, natomiast kierownikiem wycieczki była Jolanta Król.

Apel „Bezpieczeństwo”


Dnia 25 września 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbył się apel dotyczący bezpieczeństwa uczniów w szkole, w domu i na drodze. Spotkanie rozpoczęła pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz, która przedstawiła zasady bezpiecznego zachowania się na przystankach autobusowych, podczas przejścia przez jezdnię oraz wspomniała o obowiązku posiadania odblasków przez pieszych poza terenem zabudowanym. Następnie przypomniała obowiązujące w szkole procedury związane z postępowaniem w przypadku agresywnego zachowania uczniów oraz z posiadaniem i zażywaniem środków psychoaktywnych. Natomiast Małgorzata Krajewska opowiedziała, jak należy postępować, gdy dojdzie do: oparzenia, skaleczenia, zakrztuszenia czy utraty przytomności. Z pomocą uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy VII: Weroniki Bielak i Haliny Bielak oraz uczniów z klasy VIII: Karoliny Cholewczyńskiej i Marcelego Kulwickiego przypomniała podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, Rafał Rychlewski zapoznał uczniów z drogami ewakuacyjnymi w szkole w przypadku pożaru lub innych zagrożeń. Wskazał również miejsce zbiórki po opuszczeniu budynku przez dzieci, młodzież i pracowników szkoły. Jako ostatni wystąpił Jerzy Ochlak, który przypomniał najistotniejsze zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Organizatorem apelu była Katarzyna Jackiewicz.

Wyjście do schroniska


18 września 2019 roku uczniowie klas: VI-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz klasy I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, jak co roku jesienią odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” w Brodnicy. Uczniowie, wraz z wychowawcami poszczególnych klas, mieli okazję zobaczyć nowych lokatorów schroniska oraz poznać ich smutną historię. Kierownik i pracownicy schroniska podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat pracy przy czworonożnych pupilach oraz opowiedzieli, jak należy dbać o zwierzęta. Wyjaśnili również jakich należy dopełnić formalności, aby zostać opiekunem psa czy też kota. Uczniowie mogli sprawić trochę radości zwierzętom schroniska bawiąc się z nimi oraz przekazując na rzecz porzuconych zwierząt karmę, którą zasponsorowała Pani Anna Dembek.

Po krótkiej wizycie u zwierzaków pracownicy schroniska, jak dotychczas ugościli nas przy ognisku. Po skosztowaniu pieczonych kiełbasek, chleba oraz słodkich drożdżówek powróciliśmy na zajęcia do szkoły. Organizatorami wyjścia do schroniska byli: Agnieszka Mianecka oraz Michał Gutkowski.

Witaj szkoło, żegnajcie wakacje!


Po dwóch miesiącach letniego wypoczynku nadszedł czas na powrót do szkolnych ławek. Początek roku szkolnego to niewątpliwie ważna data w kalendarzu każdego ucznia rozpoczynająca nowy, pełen wyzwań rok szkolny.

2 września 2019 roku uczniów, rodziców i pracowników szkoły powitała na uroczystym apelu inauguracyjnym Pani Dyrektor Anna Słomińska. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zaczęła się minutą ciszy, a następnie odśpiewaniem hymnu państwowego. Po odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor przedstawiła wszystkim zebranym przydział uczniów do klas i ich wychowawców oraz pomoce poszczególnych nauczycieli. Następnie, Katarzyna Jackiewicz, Pedagog Szkolny omówiła organizację dożywiania i zapewnienia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów. Po uroczystym apelu uczniowie i ich rodzice wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie otrzymali ważne informacje.

„Nowy rok szkolny”

Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach zasób nowej wiedzy. […]

Idę przez gwarne korytarze,
Widzę coraz to nowe twarze,
A oto dawny mój kolega,
Już mnie zobaczył, już podbiega,
– Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?
– Czy masz już swoje miejsce w szatni?
– Patrz, nauczyciel jakiś nowy? 
Ale wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!

Jan Brzechwa