Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Po odśpiewaniu hymnu odbyła się część artystyczna, na której najpierw młodsi uczniowie wierszem i piosenką pożegnali absolwentów klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Kończący szkołę otrzymali pamiątkowe prezenty. Następnie wzruszeni absolwenci podziękowali Pani Dyrektor, Wicedyrektor, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły za trud, wysiłek i wszystkie spędzone lata w szkole. Słowa wdzięczności popłynęły także w kierunku rodziców, bo to dzięki nim uczniowie mogli zaistnieć w tak uroczystym dniu. Na zakończenie występów, aby wprowadzić wszystkich w wakacyjny nastrój, młodzi artyści zaśpiewali piosenkę pod tytułem „Zamawiam słońce”.

 Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Anna Słomińska, która w bardzo ciepłych słowach pożegnała kończących szkołę uczniów oraz podziękowała absolwentom i ich rodzicom za wszystkie wspólnie spędzone chwile. Następnie Pani Dyrektor rozdała świadectwa absolwentom: Joannie Dombrowskiej, Grzegorzowi Lewandowskiemu i Annie Grąska ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz uczniom z III klasy gimnazjalnej. Natomiast świadectwa promocyjne wychowawcy rozdali uczniom w klasach.  Na zakończenie apelu głos zabrała Pani Katarzyna Dombrowska, mama absolwentki, która bardzo serdecznie podziękowała Pani Dyrektor, nauczycielom i innym pracownikom szkoły za trud i wielkie zaangażowanie włożone w pracę z dziećmi, albowiem „nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”. Pani Dombrowska na ręce Pani Dyrektor przekazała dla szkoły pamiątkowe upominki.

W części artystycznej wzięli udział uczniowie:

 • Fabian Wysocki – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Karolina Cholewczyńska, Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Wojciech Fortuński, Adrian Cieczko, Karolina Borek – klasa III gimnazjalna
 • Mariusz Malinowski, Paweł Kostrzewski, Katarzyna Charysz, Adrian Jabłoński. Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Joanna Dombrowska, Grzegorz Lewandowski, Anna Grąska, Łukasz Petla, Wojciech Kamiński oraz Mateusz Rutkowski – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Na tej uroczystości żegnano nie tylko uczniów, ale także Panią Edytę Jaworską, która przez wiele lat była przewodniczącą Rady Rodziców oraz pełniła wolontariat w Zespole Szkół Specjalnych. Pomagała nie tylko swojej córce Adrianie, ale także wszystkim uczniom i zawsze służyła pomocą. Dla każdego miała uśmiech i dobre słowo. Nauczyciele zaśpiewali dla Pani Edyty piosenkę, specjalnie ułożoną na tę uroczystość, a Pani Dyrektor podziękowała za współpracę oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Następnie głos zabrała Pani Mariola Klimek, która w imieniu działającego przy szkole Klubu Olimpiad Specjalnych „Sokoliki” wręczyła absolwentce i zawodniczce klubu: Joannie Dombrowskiej upominki za reprezentowanie szkoły w wielu zawodach sportowych. „Sokoliki” podziękowały również Pani Edycie Jaworskiej za pomoc przy organizowaniu olimpiad i zawodów sportowych. Pani Edyta otrzymała statuetkę.

 Na zakończenie, jak corocznie, Pani Dyrektor podziękowała wszystkim zgromadzonym rodzicom za całoroczną współpracę. W tym roku z rąk Pani Dyrektor kwiaty oraz dyplomy za pracę na rzecz społeczności uczniowskiej, pozyskiwanie sponsorów oraz pomoc finansową otrzymali: Edyta Jaworska, Małgorzata Kulwicka, Barbara i Marek Cieczko.

Część artystyczną przygotowała Iwona Zarębska, oprawę muzyczną – Rafał Rychlewski, a dekorację artystyczną Michał Gutkowski.

Pożegnanie Pani Bożenki


18 czerwca 2019 roku, dokładnie o godzinie 11:00 w naszej szkole miała miejsce niezwykła rozprawa sądowa. Była ona ściśle związana z faktem przejścia na emeryturę Bożeny Borysiak, która w naszej szkole pracowała przez ponad 32 lata. Skład sędziowski składał się z nauczycieli: sędzia Katarzyna Sprawiedliwa (Katarzyna Jackiewicz), mecenas Rafał Tarcza (Rafał Rychlewski) oraz prokurator Jerzy Bezprawny (Jerzy Ochlak). Cała rozprawa miała charakter humorystyczny i nawiązywała do wielu sytuacji, które miały miejsce w sekretariacie. Nie mogło zabraknąć aktu oskarżenia, przesłuchiwania świadków, no i w efekcie końcowym sprawiedliwego wyroku. Skład sędziowski „skazał” Bożenkę na dożywotnią, wspaniałą emeryturę. Na koniec uroczystości „głos zabrały” nasze nauczycielki, które pod akompaniament Rafała Rychlewskiego zaśpiewały piosenkę, której 12 zwrotek ukazało jak niezwykłą, serdeczną i lubianą osobą jest nasza Pani Sekretarz. A kochają ją wszyscy – nauczyciele, pracownicy szkoły, no i uczniowie. Na samym końcu głos zabrała Pani Dyrektor Anna Słomińska, która w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała Pani Bożence za czas, który z nami spędziła i życzyła jej samych radosnych dni na zasłużonej emeryturze. Ostatnie zdanie Pani Dyrektor było bardzo znaczące: Nie mówimy Ci żegnaj, ale do widzenia. Wszyscy się pod tym zdaniem podpisujemy!

Apel „Bezpieczne wakacje”


17 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbył się apel ,,Bezpieczne wakacje”. Pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz i szkolny rzecznik praw dziecka Jerzy Ochlak omówili między innymi zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zachowania w czasie burzy oraz konieczność stosowania filtrów przeciwsłonecznych. Przypomnieli również uczniom o ograniczonym zachowaniu wobec nieznajomych, informacje o instytucjach służących pomocą i numerach alarmowych. Następnie Małgorzata Krajewska zapoznała uczniów z podstawowymi sposobami udzielania pierwszej pomocy oraz zachowaniu się w przypadku ukąszenia owadów, skaleczeń, podtopień i tonięcia. Na koniec Bożena Błaszkiewicz omówiła zasady zdrowego odżywiania. Przypomniała o konieczności picia wody, jedzenia owoców i warzyw, a także unikania słodyczy. Podkreśliła, że najważniejszy dla każdego zdrowia jest ruch, co potwierdza piramida zdrowia.

XV Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych w Grudziądzu


Dnia 15 czerwca 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Brodnicy wzięli udział w XV Kujawsko-Pomorskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Grudziądzu. Organizatorem turnieju był Klub Olimpiad Specjalnych „Trzynastka”, natomiast współorganizatorem: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Kujawsko-Pomorskie. W turnieju uczestniczyło 60 zawodników z 5 klubów województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem organizacyjnym imprezy było:

 1. Podsumowanie efektów szkoleniowych osiągniętych podczas zajęć i treningów dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Popularyzowanie badmintona jako dyscypliny sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 4. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

Zawody były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Badmintona z następującymi modyfikacjami:

– gry pojedyncze były prowadzone do 11 punktów,

– grę prowadzono do dwóch wygranych setów (2:0 lub 2:1),

– zawodnicy musieli posiadać strój sportowy, sprzęt do gry i odpowiednie obuwie do gry na hali.

Zgodnie z Regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w Turnieju wręczone zostały medale za I, II, III miejsce oraz wstążki za dalsze miejsca. Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli następujące miejsca:

II miejsce:

 • Łukasz Petla – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Jakub Malinowski – klasa III gimnazjalna,
 • Jakub Filipski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

III miejsce:

 • Kamil Jankowski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Mariusz Malinowski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

IV miejsce:

 • Katarzyna Charysz – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Opiekę nad uczniami na turnieju sprawowali: Mariola Klimek i Rafał Kinczewski.

Wyjście na hipoterapię do fundacji „PEGAZ”


Dnia 5 czerwca 2019 roku, uczniowie klasy I-II Szkoły Podstawowej Specjalnej, wybrali się do pobliskiej fundacji „PEGAZ” Hipoterapia w Brodnicy. Wyjście to było jednym z zadań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego z języka angielskiego ”Travelling around London” – „Podróż po Londynie”.

Celem wyjścia było promowanie jazdy konnej jako aktywności mającej pozytywny wpływ na zdrowie dzieci oraz nauka podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku angielskim, które przybliżyła dzieciom Prezes fundacji – Pani Marianna Łaszewska biegle władająca językiem angielskim.

Podróż na stadninę dzieci pod okiem opiekunów pokonały autobusem komunikacji miejskiej, co sprawiło im wiele radości. Po dotarciu na miejsce, czekał na uczniów Pan Marcin Wójcik (hipoterapeuta), który poznał uczestników bliżej z końmi – Tenorem i Siwkiem. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z jazdy konnej z elementami ćwiczeń pod okiem hipoterapeuty. Podczas pobytu dzieci korzystały również z bliskiego kontaktu z naturą i z okazji do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Organizatorem wyjścia była Ewelina Kulwicka.