Debata szkolna „Stop używkom”


30 maja 2019 roku odbyła się dla wszystkich uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy debata o tematyce profilaktycznej „Stop używkom”.

Celem debaty było:

  • ukazanie uczniom szkodliwego wpływu stosowania różnorodnych używek na zdrowie i życie człowieka,  
  • przypomnienie uczniom procedur obowiązujących w szkole,
  • zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi stosowania używek.

Pani pedagog Katarzyna Jackiewicz przypomniała wszystkim zebranym procedury szkolne dotyczące stosowania używek, a następnie zaprezentowała przygotowaną prezentację multimedialną o szkodliwości używek na życie i zdrowie człowieka. Zaproszony gość, policjant Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy, młodszy aspirant Daniel Krzyżanowski omówił sankcje karne dotyczące stosowania różnych używek. Na zakończenie debaty każda z klas zaprezentowała przygotowany własnoręcznie plakat na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Wszyscy otrzymali dyplomy za piękne prace. Organizatorami debaty były: Katarzyna Jackiewicz i Iwona Roszak.