Dzień Dziecka


31 maja 2019 roku w Zespole Szkól Specjalnych w Brodnicy uroczyście obchodzono Dzień Dziecka. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili wszystkich następujący goście: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy Pan Stanisław Czajkowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy Pani Hanna Królikowska oraz rodzice. Ten szczególny dzień rozpoczął się od obejrzenia przedstawienia dotyczącego ekologii pod tytułem: „Dbajmy o las”, które przygotowała razem z uczniami Iwona Roszak i Jolanta Król.  Goście przynieśli dla wszystkich uczniów słodkie upominki. Dodatkową atrakcją w tym dniu były zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Wielką niespodzianką dla dzieci była również grupa cyrkowa „BeDeKus” z Brodnickiego Domu Kultury. Mali i duzi cyrkowcy zaprezentowali swoje pokazowe sztuczki. Zaprosili chętnych uczniów do udziału we wspólnej zabawie przy muzyce. Po wielu atrakcjach na wszystkich czekała pizza, drożdżówki oraz pyszne napoje. Wszystkie zabawy i poczęstunek udało się zorganizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały: Agnieszka Mianecka i Katarzyna Jackiewicz.

XVI Wojewódzki Konkurs Piosenki


Dnia 30 maja 2019 roku w grudziądzkim klubie muzycznym ,,Akcent” odbył się XVI Wojewódzki Konkurs Piosenki. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy na tym festiwalu reprezentował zespół ,,PLAY” w składzie:

 • Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,

oraz solistka Natalia Malinowska z klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Zespół ,,Play” wykonywał utwór ,,Gdy wszystkie dzieci świata” z akompaniamentem gitarowym, a Natalia Malinowska zaśpiewała solo piosenkę ,,Dzięki wam” z podkładem muzycznym. Decyzją jurorów konkursu zespół ,,Play” zajął IV miejsce w województwie w kategorii zespołów. Natomiast Natalia Malinowska uplasowała się na II miejscu w województwie w kategorii solistów.

W konkursie uczestniczyło kilkanaście szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie naszej szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Uczniów do udziału w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski.

Debata szkolna „Stop używkom”


30 maja 2019 roku odbyła się dla wszystkich uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy debata o tematyce profilaktycznej „Stop używkom”.

Celem debaty było:

 • ukazanie uczniom szkodliwego wpływu stosowania różnorodnych używek na zdrowie i życie człowieka,  
 • przypomnienie uczniom procedur obowiązujących w szkole,
 • zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi stosowania używek.

Pani pedagog Katarzyna Jackiewicz przypomniała wszystkim zebranym procedury szkolne dotyczące stosowania używek, a następnie zaprezentowała przygotowaną prezentację multimedialną o szkodliwości używek na życie i zdrowie człowieka. Zaproszony gość, policjant Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy, młodszy aspirant Daniel Krzyżanowski omówił sankcje karne dotyczące stosowania różnych używek. Na zakończenie debaty każda z klas zaprezentowała przygotowany własnoręcznie plakat na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Wszyscy otrzymali dyplomy za piękne prace. Organizatorami debaty były: Katarzyna Jackiewicz i Iwona Roszak.

Konkurs z grafiki komputerowej „Mój komputer i ja”


W maju 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs pod tytułem „Mój komputer i ja”, który przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, klasy gimnazjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W konkursie wzięło udział 19 prac wykonanych w edytorze grafiki Paint. 

     Celem konkursu było:

–   kształtowanie umiejętności obsługi komputera,

–   doskonalenie umiejętności pracy w edytorze grafiki Paint,

–   zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zdolności i umiejętności,

 –  wdrażanie uczniów do właściwego korzystania z komputera i Internetu.

Przy ocenianiu zadań konkursowych była brana pod uwagę: pomysłowość i estetyka pracy. Prace wykonali:

Szkoła Podstawowa Specjalna:

 • praca zbiorowa klasa I – III pod kierunkiem Iwony Roszak,
 • Hanna Dembek klasa VI, Mateusz Kopczyński klasa VII, Mikołaj Bachanek klasa VII, Patryk Szczawiński klasa VIII pod kierunkiem Agnieszki Mianeckiej,
 • Patryk Kownacki i Wiktor Bartkowiak klasa V pod kierunkiem Doroty Jamroży,
 • praca zbiorowa klasa V-VI pod kierunkiem Bożeny Błaszkiewicz,
 • Karolina Cholewczyńska, Anita Świeczak, Kacper Gregrowski, Marcin Malinowski klasa VII  pod kierunkiem Iwony Roszak,

Klasy gimnazjalne:

 • Adrian Cieczko, Wojciech Fortuński, Jakub Malinowski klasa III pod kierunkiem Moniki Borkowskiej,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 • Adriana Jaworska, Kamil Skowroński klasa I pod kierunkiem Danuty Wróblewskiej,
 • Mariusz Malinowski klasa I pod kierunkiem Iwony Roszak,
 • Łukasz Petla, Joanna Dombrowska, Mateusz Rutkowski, Grzegorz Lewandowski klasa III pod kierunkiem Iwony Roszak.

Organizatorem konkursu by³a Iwona Roszak.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.        

IX Przegląd Teatralny w Grudziądzu


29 maja 2019 roku odbył się IX Przegląd teatralny, którego organizatorem był Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu. Celem przeglądu było:

 • zaprezentowanie przez uczniów swoich zdolności, zainteresowań i umiejętności aktorskich w środowisku poza szkolnym,
 • przybliżenie idei obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • integracja ze środowiskiem lokalnym.

W IX Przeglądzie Teatralnym brało udział 7 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali przedstawienie „Dbajmy o las” zdobywając I miejsce. Szkoła otrzymała piękny puchar, maskę ceramiczną oraz dyplom, natomiast wszyscy uczniowie słodkie upominki. W przedstawieniu wystąpili:

Amelia Piotrowska (słoneczko) – klasa I Szkoła Podstawowa Specjalna,

Sandra Sikorska (dziecko) – klasa III Szkoła Podstawowa Specjalna,

Dawid Górski (dziecko) – klasa III Szkoła Podstawowa Specjalna,

Karolina Cholewczyńska (krasnoludek) – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,

Anita Świeczak (wiewiórka) – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,

Marceli Kulwicki (stwór) – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,

Fabian Wysocki (sarna) – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

Adrian Jabłoński (jeleń) – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

Paweł Kostrzewski (zając) – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

Joanna Dombrowska (sroka) – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

Anna Grąska (jeż) – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

Wojciech Kamiński (mucha) – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

Przedstawienie teatralne przygotowały: Iwona Roszak i Jolanta Król.

Grzegorz Lewandowski (mucha) – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.