Wyjście do McDonald’s


Dnia 29 marca 2019 roku uczniowie z klasy I i III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz z klasy III gimnazjalnej wraz z wychowawcami udali się do restauracji McDonald’s w Brodnicy. Dla uczniów było to duże wyzwanie, albowiem samodzielnie musieli wybrać posiłek z menu, złożyć zamówienie i uregulować płatność. Każdy musiał czuwać, aby nie przekroczyć swojego budżetu. Podczas wspólnego biesiadowania uczniowie mogli się ze sobą zintegrować. W miłej i wesołej atmosferze jedzenie wszystkim bardzo smakowało. Uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy na zajęcia. Organizatorem wyjścia do McDonald’s była Monika Borkowska.

Ja jako klient banku – w ramach projektu edukacyjnego „Buduję swoją samodzielność”


W okresie od 1.03-27.03 2019 roku uczniowie klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy realizowali ostatni etap projektu „Buduję swoją samodzielność” na temat usług banku. Projekt rozpoczął się od omówienia placówek bankowych w mieście Brodnica. Po omówieniu najistotniejszych zagadnień młodzież miała za zadanie zebrać ulotki z różnych placówek bankowych znajdujących się na terenie naszego miasta. Powyższe ulotki przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat usług banku oraz zostały wykorzystane w pracy nad książką pt. „Masz to jak w banku”. Punktem wyjściowym było zaprojektowanie książki z uwzględnieniem spisu streści. Do tego zadania zostali przydzieleni: Mariusz Malinowski i Natalia Malinowska. Kolejnym zadaniem było wyszukanie oraz wpisanie treści do poszczególnych zagadnień książki. Tu ponownie świetnie spisali się: Mariusz Malinowski, Natalia Malinowska, Adrian Jabłoński oraz Jakub Filipski. Aby książka była ciekawie zobrazowana uczniowie: Kamil Jankowski, Katarzyna Charysz oraz Paweł Kostrzewski wykonali ilustracje podczas zajęć artystyczno-plastycznych. Ostatnim punktem było skomponowanie książki. Tu swój udział miała: Ewelina Chmielewska oraz Katarzyna Charysz.

Dopełnieniem etapu o usługach banku było wyjście do placówki bankowej. 27 marca 2019 roku uczniowie wraz z opiekunami udali się do Banku Pocztowego, który swoją siedzibę ma w placówce pocztowej. Celem wyjścia było usystematyzowanie wiedzy na temat głównych zadań i usług banku. Panie w miły i przystępny sposób omówiły najważniejsze zagadnienia dotyczące usług bankowych, po czym przekazały każdemu uczestnikowi małe upominki.  Oprócz pogłębienia wiedzy młodzież mogła przećwiczyć naukę wypełniania przekazów bankowych. W drodze powrotnej uczniowie mieli okazję w praktyczny sposób skorzystać z usług bankomatu.

Poprzez udział w projekcie młodzież:

  • nabyła wiadomości o sklepach, placówkach pocztowych i bankowych w mieście Brodnica,
  • usprawniła czynności związane z dokonywaniem zakupów, pisaniem i adresowaniem listów, wypełnianiem przekazów,
  • zwiększyła swoją samodzielność, zaradność podczas wykonywania zadań
  • rozwinęła aktywność twórczą,
  • nabyła umiejętności efektywnego korzystania z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • doskonaliła umiejętność współpracy w grupie, właściwą organizację,
  • wzbogacała słownictwo czynne i bierne,
  • doskonaliła umiejętności plastyczne i graficzne,
  • integrowała się ze środowiskiem lokalnym oraz społecznością szkolną.

Wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brodnicy


26 marca 2019 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z wychowawcami odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brodnicy. Wyjście, którego celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki, odbyło się w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

W czasie wizyty Pani Kierownik Barbara Tuptyńska przedstawiła zasady funkcjonowania placówki oraz sukcesy uczestników zajęć. Natomiast zastępca kierownika Pani Anna Glowacka oraz terapeuci prowadzący poszczególne pracownie zaprezentowali najciekawsze prace swoich podopiecznych. Terapeuci przedstawili również szerokie możliwości zdobywania nowych umiejętności oraz doświadczeń. Podczas wizyty w Warsztatach Terapii Zajęciowej młodzież miała także możliwość spotkania się z przyjaciółmi – absolwentami Zespołu Szkół Specjalnych.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się występ artystyczny, który zaprezentowali uczestnicy warsztatów. Po występie Pani Kierownik Barbara Tuptyńska zaprosiła uczniów wraz z opiekunami na słodki poczęstunek. Wyjście zorganizowała Katarzyna Jackiewicz – pedagog szkolny.

Witaj wiosno!


21 marca 2019 roku uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wyruszyli na pierwszy wiosenny spacer. Barwnym korowodem podążyli w poszukiwaniu oznak wiosny.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały kilka  dni. Uczniowie własnoręcznie wykonali kwieciste wianki i „wiosenne gałązki”. Wiosna tego roku nie spóźniła się i powitała słońcem, śpiewem ptaków i pierwszymi kwiatami w ogrodach. Uczniowie podczas spaceru odwdzięczyli się wiośnie śpiewając piosenkę pod tytułem „Wiosna w błękitnej sukience”. Niektórzy też pamiętali, że 21 marca to Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa i podkreślili to zakładając kolorowe skarpetki. Nad sprawnym przebiegiem wydarzenia czuwała Bożena Błaszkiewicz.

   

     

Podsumowanie projektu „Dokarmiamy ptaki zimą”


W okresie od 26.11.2018-12.03.2019 roku, uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Dokarmiamy ptaki zimą”, którego podsumowanie nastąpiło dnia 15.03.2019 roku.

Celem projektu było dokarmianie i obserwacja ptaków w okresie mrozów i obfitych opadów śniegu (od listopada do marca), czyli w momencie, kiedy mają największy problem ze zdobyciem odpowiedniego pożywienia niezbędnego do ich przetrwania. Zajęcia były prowadzone w formie zabaw, konkursów i gier dydaktycznych.

Podczas prowadzonych obserwacji dzieci zdobyły wiedzę na temat sposobów podawania pokarmu oraz jego rodzajów. Co więcej udział w tym projekcie umożliwił uczniom oglądanie z bliska różnych gatunków ptaków, zwykle niewidocznych na co dzień. Najczęściej gościły w karmniku takie ptaki jak: sikorki, wróble, gile, wrony i gawrony. Uczniowie mogli także zaobserwować zachowanie ptaków oraz odmienne ich zwyczaje. Największą nagrodą i zapłatą dla dzieci był radosny świergot ptaków w „Ptasiej stołówce”. Niesienie pomocy ptakom sprawiało każdemu wiele radości i satysfakcji.

Na zakończenie projektu, dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą, biorąc udział w konkursie wiedzy „Przyjaciel ptaków”. Opiekunem projektu była Bożena Smoła.