Projekt edukacyjny „Woda źródło życia”


Dnia 31.01.2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Woda źródło życia”, który trwał w okresie od 10.09.2018-11.01.2019 roku. W projekcie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej: Dawid Górski, Hubert Kostrzewski, Zuzanna Kłosowska, Oliwia Zabłocka, Sandra Sikorska (klasa III) oraz Amelia Piotrowska (klasa I).

Celem projektu było między innymi:

  • budowanie wiedzy o wodzie,
  • zachęcanie dzieci do oszczędzania wody,
  • wyjaśnienie zjawiska krążenia wody w przyrodzie,
  • dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.

W ramach projektu „Woda źródło życia” uczniowie poszerzali wiedzę o wodzie, odkrywali właściwości wody poprzez wykonywanie doświadczeń. Ponadto zapoznali się z globusem i symboliką jego kolorów (niebieski to rzeki, jeziora, morza i oceany). Uczestniczyli również w wielu zabawach rytmicznych, ruchowych, oddechowych czy paluszkowych. Chętnie rozwiązywali zagadki i poznawali utwory literackie o wodzie, szukając tym samym odpowiedzi na pytanie komu i do czego potrzebna jest woda. Na zakończenie projektu, dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą, biorąc udział w konkursie plastycznym „Oszczędzam wodę”.

Poprzez aktywny udział uczniowie dowiedzieli się o wielu sposobach wykorzystania wody oraz że każdy z nas jest odpowiedzialny za to (nie)wyczerpane źródło. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta poprzez działanie, obserwowanie i eksperymentowanie na długo zostanie w naszej pamięci. Opiekunem projektu była Bożena Smoła.

 

        

     

     

 

Edukacja poprzez sztukę


Dnia 30.01.2019 roku klasa I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wystawiła dla kolegów z innych klas krótką inscenizację pt. „Na poczcie”. Przedstawienie było podsumowaniem zdobytych informacji o usługach Poczty Polskiej i zarazem ostatnim zadaniem w ramach pierwszego etapu projektu edukacyjnego pod tytułem „Buduję swoją samodzielność”. Pierwszym punktem pracy nad przedstawieniem było napisanie scenariusza wraz z dialogami. Kolejne zadanie wiązało się z przygotowaniem rekwizytów w tym między innymi okienka pocztowego, tablicy z wzorem prawidłowego wypełniania druków i przekazów pocztowych.

W przedstawieniu zostały także wykorzystane druki i przekazy pocztowe, które młodzież nabyła podczas styczniowych odwiedzin w placówce pocztowej. Po podziale ról oraz licznych próbach przyszedł czas na zaprezentowanie talentu aktorskiego. Po wypowiedzeniu magicznego słowa „akcja” uczniowie mogli poczuć się jak na planie filmowym. Każdy z uczestników miał za zadanie w jak najbardziej realny sposób odtworzyć poszczególne sytuacje na poczcie np. kupowanie znaczka, nadanie paczki, wysłanie listu za potwierdzeniem nadania/odbioru, opłatę rachunku. Bardzo ważną rolą była postać pracownika poczty, w którą świetnie wcielił się Mariusz Malinowski – uczeń klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Występ aktorski uczniów został udokumentowany filmikiem oraz zdjęciami. Nad całością projektu czuwała Monika Borkowska.

       

    

XXI Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek


W dniu 7.01.2019 roku w Brodnickim Domu Kultury odbyły się eliminacje do XXI Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół Szkół Specjalnych reprezentował zespół ,,Siewcy”, który wystąpił w następującym składzie:

  • Adriana Jaworska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Katarzyna Charysz – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna.

Zespół wykonał pastorałkę ,,Żłobek Cię utuli” z podkładem instrumentalnym. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, decyzją jury festiwalu uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do finału.

W dniu 29.01.2019 roku w sali widowiskowej Brodnickiego Domu Kultury odbył się finał Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół ,,Siewcy” zgodnie z ustaleniami regulaminu festiwalu wykonał tę samą pastorałkę jak w eliminacjach. Decyzją jury festiwalu zdobył II miejsce wśród zespołów reprezentujących szkoły średnie. Nasi uczniowie otrzymali nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz dyplom za zdobycie II miejsca w XXI Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Uczniów do udziału w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski.

   

    

Wyjście na pocztę w ramach projektu edukacyjnego „Buduję swoją samodzielność”


Dnia 04 stycznia 2019 roku uczniowie klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunem Moniką Borkowską odwiedzili najbliższą placówkę pocztową w mieście Brodnica. Było to wyjście w ramach kontynuacji projektu edukacyjnego pt. „Buduję swoją samodzielność”, który realizowany jest przez uczniów tej klasy. Od początku grudnia młodzież poznawała usługi Poczty Polskiej, doskonaliła technikę pisania i adresowania listu, wyszukiwała informacje na stronie internetowej poczty. Poprzednim zadaniem projektu było przeprowadzenie przez uczniów konkursu pt. „List do Św. Mikołaja”. Podczas wyjścia młodzież miała okazję wysłać list, dokonać zakupu znaczka pocztowego oraz zapoznać się z różnymi formami potwierdzeń nadawania listów, paczek i przekazów. Powyższe druki zostaną wykorzystane podczas inscenizacji krótkiego przedstawienia pt. „Na poczcie”. Będzie to ostatnie zadanie w ramach pierwszego etapu projektu. Uczniom realizującym projekt gościnnie towarzyszyła klasa III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunem Iwoną Zarębską.