Zimowy obóz sportowy – Zakopane 2018


W dniach od 2 do 13 grudnia 2018 roku w Zakopanem odbył się sportowy obóz zimowy Olimpiad Specjalnych Polska Oddziału Kujawsko-Pomorskie. Udział w nim wzięli uczniowie ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy: Katarzyna Charysz, Jakub Malinowski oraz Łukasz Petla wraz z nauczycielem Rafałem Kinczewskim. Członkowie Klubu Olimpiad Specjalnych „Sokoliki” działającym przy Zespole Szkół Specjalnych uczestniczyli w obozie sportowym razem z zawodnikami klubów olimpiad specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 Celem obozu było:

  • podniesienie sprawności fizycznej uczniów,
  • nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach zjazdowych, biegowych i rakietach śnieżnych, ­­
  • doskonalenie samoobsługi i zaradności,
  • doskonalenie działalności w grupie i rywalizacji sportowej,
  • integracja uczestników.

 Od pierwszego dnia obozu, po dopasowaniu sprzętu narciarskiego, odbywały się zajęcia z narciarstwa zjazdowego na stokach: Suche Białka, Białka Tatrzańska i Zakopanego. Nie brakowało górskich wędrówek po dolinach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zmęczenie po zjazdach na stokach regenerowane było pobytem w termach Zakopanego.

  Nowi zawodnicy mieli chrzest na „narciarza zjazdowego olimpiad specjalnych”. Ukoronowaniem obozu były zawody regionalne w narciarstwie zjazdowym. Łukasz Petla zajął pierwsze miejsce w swojej grupie sprawnościowej, natomiast Jakub Malinowski zajął drugie miejsce. Założone cele obozu zostały osiągnięte. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z możliwości uczestnictwa w obozie, który możliwy był dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dużym wsparciem podczas organizacji obozu zimowego służyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych: Anna Słomińska.