Andrzejki


30 listopada 2018 roku zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyła się zabawa Andrzejkowa, w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Uroczystość rozpoczęła Iwona Zarębska od przypomnienia tradycji i zwyczajów związanych z Andrzejkami.

Następnie uczennice z klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy: Katarzyna Charysz i Natalia Malinowska oraz uczennica z klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej Karolina Cholewczyńska zaprezentowały wiersze o Andrzejkach. Na koniec części artystycznej wystąpiła uczennica klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy Adriana Jaworska śpiewając popularną piosenkę pt.: ,,Przez twe oczy zielone”. Po krótkiej części artystycznej wszyscy uczestnicy zabawy zostali zaproszeni przez Katarzynę Jackiewicz do wróżenia przy stolikach. Następnie uczniowie wraz z opiekunami tańczyli w rytm ulubionej muzyki. W trakcie zabawy zostały przeprowadzone konkursy, w których chętnie uczestniczyły dzieci i młodzież naszej szkoły. Zabawę zorganizowały: Iwona Zarębska i Katarzyna Jackiewicz.

 

   

   

   

Zawody szkolne w badmintonie


28 listopada 2018 roku zostały przeprowadzone zawody szkolne w badmintonie, dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy.

W turnieju wzięło udział 30 zawodników, których podzielono na 3 grupy sprawnościowe. Zawody odbyły się na szkolnej sali gimnastycznej i zostały rozegrane tzw. „systemem rosyjskim” – do dwóch przegranych. Nagrody zostały wręczone za miejsca I – III indywidualnie. Zawody zorganizowała Mariola Klimek.

Wyniki zawodów:

Dziewczęta:

 • I miejsce Katarzyna Charyszklasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • II miejsce Natalia Malinowskaklasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • III miejsce Joanna Dombrowskaklasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

Chłopcy:

 • I miejsce Łukasz Petlaklasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • II miejsce Jakub Malinowski – klasa III gimnazjalna,
 • III miejsce Kamil Jankowskiklasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

 

II Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych


Dnia 20 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, odbyła się II Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych pod patronatem Starosty Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było: ,,Mam prawo do życia bez przemocy”.

Celem imprezy było kształtowanie u uczniów świadomości posiadania własnych praw oraz integracja różnych środowisk szkolnych. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zbigniew Sosnowski, Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Stanisław Czajkowski.

Nad prawidłowym przebiegiem imprezy, którą prowadzili: pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz oraz Rzecznik Praw Ucznia – Jerzy Ochlak, czuwała Pani Dyrektor Anna Słomińska.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Brodnicki – Pan Piotr Boiński. Na wstępie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali się w przedstawieniu teatralnym ,,Jaś i Małgosia”, które odzwierciedlało prawo do życie bez przemocy. W dalszej części zgodnie z harmonogramem spotkania każda szkoła miała okazję do zaprezentowania się poprzez krótki występ artystyczny związany z tegorocznym hasłem ,,Mam prawo do życia bez przemocy”. Kolejnym punktem programu było wykonanie w czteroosobowej grupie plakatu związanego z II Wojewódzką Imprezą Integracyjną z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

W imprezie wzięło udział 6 szkół specjalnych: Zespół Szkół Nr 26 z Torunia, Zespół Szkół Nr 3 z Golubia-Dobrzynia, Szkoła Podstawowa Nr 19 z Torunia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Wielgiego, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Torunia oraz organizator – Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy.

Na zakończenie spotkania, wszyscy uczestnicy z rąk Pani Dyrektor Anny Słomińskiej oraz Pani Wicedyrektor Anny Rutkowskiej otrzymali: nagrody, dyplomy oraz medale. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek oraz obiad.

Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, Posłom na Sejm RP: Panu Zbigniewowi Sosnowskiemu oraz Panu Pawłowi Szramka, firmom: „Gotec”, „Sits”, „AUTO CREW”, Ubezpieczenia Dorota Dobrzeniecka, Serwis VW I SKODA – Kamiński, Neosystem, Kancelarnia Jankowski, Hurtowni elektrotechnicznej „DOKO”, Zakładowi Produkcji Cukierniczej „Vobro”, oraz Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy. Za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów wyrażamy również wdzięczność Radzie Rodziców. Dziękujemy także wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy za opiekę nad wszystkimi uczestnikami imprezy.

                             

   

Święto Niepodległości


11 listopada to dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jest to symboliczna data odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Od tych pamiętnych wydarzeń w bieżącym roku minęło już 100 lat. W piątek 9 listopada 2018 roku o godzinie 11.11 w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Celem uroczystej akademii było kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych i właściwego zachowania podczas uroczystości oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Uczniowie pod kierunkiem: Bożeny Smoła, Agnieszki Mianeckiej i Iwony Zarębskiej recytowali poezję patriotyczną, obrazującą ten ważny dla Polaków czas i śpiewali okolicznościowe pieśni. Oprawę muzyczną do apelu przygotował Rafał Rychlewski, natomiast dekorację – Michał Gutkowski.

III Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej


W dniu 8 listopada 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu odbył się III Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentował zespół ,,Play” w składzie:

 • Adriana Jaworska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Katarzyna Charysz – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna.

Zespół wykonywał popularny wojskowy utwór ,,Serce w plecaku” z podkładem instrumentalnym, natomiast Katarzyna Charysz zaśpiewała solo piosenkę ,,Moja litania” z akompaniamentem gitarowym.  Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali pisemne podziękowanie za udział w festiwalu oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatorów.

Uczniów do udziału w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski.