Pamiętamy o zmarłych


30 października uczniowie z klasy III gimnazjalnej oraz uczniowie z klasy I i III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z wychowawcami udali się na cmentarz parafialny w Brodnicy. Celem wyjścia było poznanie historii oraz kultywowanie tradycji Dnia Wszystkich Świętych. Ponadto poprzez zakup zniczy młodzież miała okazję poćwiczyć umiejętność posługiwania się pieniędzmi oraz nawiązywania konwersacji. Po krótkiej lekcji matematyki uczestnicy zapalili znicze na rodzinnych grobach. Jak co roku upamiętnili również wszystkich poległych w walce za wolną Ojczyznę, zapalając im symboliczne światełko do nieba. Po krótkim spacerze i chwili zadumy autobusem komunikacji podmiejskiej wróciliśmy na dalsze zajęcia.

Również tego samego dnia uczniowie z klasy V-VI i VI-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej pod opieką Barbary Sobieszyńskiej, Agnieszki Mianeckiej upamiętnili naszego Papieża Jana Pawła II zapalając znicz pod jego pomnikiem, by oddać hołd i powspominać postać Karola Wojtyły.

Natomiast 31 października uczniowie z klasy V-VI i VII Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z wychowawcami wybrali się także na wycieczkę na Cmentarz Parafialny. W hołdzie poległym żołnierzom uczniowie zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierza AK i na grobach poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy, którzy zginęli walcząc o wyzwolenie naszego miasta i kraju.

  

Bezpieczeństwo w szkole i w domu


Dnia 30 października 2018 roku w naszej szkole gościliśmy dzielnicowego młodszego aspiranta Daniela Krzyżanowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy Pana Krzyżanowskiego, którego zaprosiła pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz. Dzielnicowy spotkał się z uczniami w celu utrwalenia wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i okolicznościach. Przypomniał zasady ruchu pieszych w mieście i poza terenem zabudowanym ze szczególnym uwzględnieniem konieczności posiadania odblasków. Mówił również o ograniczonym zaufaniu do osób nieznajomych w życiu codziennym i rzeczywistości wirtualnej. Uświadomił wszystkim jak wiele niebezpieczeństw czyha na młodych ludzi przytaczając różne przypadki z własnej pracy. Na koniec spotkania wspólnie z dziećmi i młodzieżą przypomniał numery telefonów alarmowych oraz zasady obowiązujące podczas zgłaszania prośby o pomoc. Uczniowie byli zainteresowani usłyszanymi informacjami, zadawali pytania oraz sami również chętnie udzielali odpowiedzi dzielnicowemu.

Projekt edukacyjny „Dokarmiamy ptaki zimą”


30.10.2018 roku w ramach projektu edukacyjnego „Dokarmiamy ptaki zimą” w Szkole Podstawowej Specjalnej w klasie I-III odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego  w składzie: Pani Barbara Beszczyńska i Pan Tomasz Górny. Zajęcia edukacyjne prowadziła Pani Barbara Beszczyńska, która przedstawiła uczniom prezentację multimedialną na temat dokarmiania ptaków zimą i opowiedziała ciekawostki dotyczące ich życia. Zainteresowanie uczniów tym tematem było bardzo duże. Zgromadzone dzieci zadawały gościom wiele ciekawych pytań. Natomiast z rąk Pana Tomasza Górnego uczniowie klas I-III otrzymali karmik i pokarm dla ptaków w celu założenia „Ptasiej stołówki” na parapecie za oknem klasy. Dzięki temu dzieci będą całą zimę systematycznie dokarmiać i obserwować ptaki. Organizatorką projektu była Bożena Smoła.

   

     

Przechwałki plastyczne


Dnia 24 października 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wzięli udział w VIII edycji turnieju rysunkowego „Przechwałki plastyczne”. Pomysłodawcą i koordynatorem turnieju w Szkole Podstawowej nr 19 Toruniu była Pani Alina Arciszewska-Binnebesel.

Impreza miała na celu zachęcenie dzieci i młodzieży ze szkół ogólnodostępnych i specjalnych do rozwijania zdolności plastycznych i promowania własnej twórczości na szerszym forum. Ponadto uczestnicy turnieju mogli zdobyć umiejętność rysowania z natury oraz pogłębić umiejętność wnikliwej obserwacji, a poprzez kontakt ze sztuką uwrażliwiali się na otaczające piękno. Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Borkowskiej, Michała Gutkowskiego oraz Marioli Klimek przedstawiali przy pomocy różnorodnych narzędzi i środków wyrazu plastycznego martwą naturę. W trakcie przerwy organizatorzy poczęstowali zaproszonych gości ciepłą herbatą oraz drożdżówkami. Po zakończeniu zadania uczestnicy turnieju mieli okazję zaprezentować swoje dzieła pozostałym osobom. Pani Dyrektor Alicja Golon wręczyła wszystkim uczniom pamiątkowe dyplomy oraz medale. Ostatnim punktem wycieczki była restauracja Mc Donald’s/KFC, podczas której uczniowie mogli poćwiczyć składanie zamówień, operowanie pieniędzmi oraz samoobsługę. W „Przechwałkach plastycznych” brali udział następujący uczniowie:

Marceli Kulwicki – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,

Adrian Cieczko, Wojciech Fortuński, Jakub Malinowski – klasa III gimnazjalna,

Katarzyna Charysz, Ewelina Chmielewska, Jakub Filipski, Adrian Jabłoński, Kamil Jankowski, Paweł Kostrzewski, Mariusz Malinowski, Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Anna Grąska – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Kierownikiem wycieczki była Monika Borkowska.

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy


Dnia 23 października 2018 roku uczniowie klas V-VI i VII Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z wychowawcami w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych”, odwiedzili policjantów pracujących w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy. Uczniowie byli zachwyceni prezentacją umiejętności psa policyjnego, który wraz ze swoim opiekunem na co dzień pomaga w tropieniu ludzi i odnajdywaniu przedmiotów pochodzących na przykład z włamań. Pani sierżant sztabowy Sylwia Aleksandrowicz opowiedziała na czym polega praca policjantów i pracowników cywilnych zatrudnionych w komendzie. Przypomniała uczniom ważne zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzenia budynku komendy i pozyskania informacji do czego służy „Niebieski pokój”. Na parkingu policyjnym obejrzeli różne wozy policyjne. Wszyscy otrzymali odblaski i książeczki. Uczniowie w podziękowaniu za bardzo miłe przyjęcie zaśpiewali policjantom piosenkę „Halo Panie Policjancie”.