Zakończenie roku szkolnego 2017/2018


  W dniu 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Na początku uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za wysiłek włożony w ich naukę, wychowanie i opiekę.

   Po krótkiej części artystycznej Pani Dyrektor Anna Słomińska rozdała świadectwa absolwentom klas gimnazjalnych i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W części artystycznej wzięli udział uczniowie klasy III gimnazjalnej: Mariusz Malinowski, Paweł Kostrzewski, Katarzyna Charysz, Krystian Lewandowski, Adrian Jabłoński oraz uczennica klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy: Joanna Dombrowska.

  Podziękowała również zgromadzonym rodzicom za całoroczną współpracę. W tym roku z rąk Pani Dyrektor statuetki i dyplomy za pracę na rzecz społeczności uczniowskiej, pozyskiwanie sponsorów oraz pomoc finansową otrzymali Edyta Jaworska, Małgorzata Kulwicka, Barbara i Marek Cieczko. Świadectwa promocyjne uczniom rozdali wychowawcy w klasach. Uroczystość przygotowała Katarzyna Jackiewicz.

Pożegnanie absolwentów klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy


W dni 20 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Uroczystość otworzył wychowawca klasy Rafał Rychlewski, który powitał licznie przybyłych na to spotkanie uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz absolwentów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z lat poprzednich.

Następnie uczniowie klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zaprezentowali, krótką część artystyczną z licznymi piosenkami i wierszami o pożegnaniu ze szkołą. Absolwenci wręczyli kwiaty swoim rodzicom, Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom szkoły.

Kolejnym punktem programu było pożegnanie absolwentów przez ich młodszych kolegów z klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.  Kończący szkołę uczniowie otrzymali od drugoklasistów pamiątkowe prezenty. Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Anna Słomińska, która w bardzo ciepłych słowach pożegnała kończących szkołę uczniów oraz podziękowała kończącym szkolę absolwentom i ich rodzicom za wszystkie wspólnie spędzone lata w naszej szkole. Na zakończenie w imieniu rodziców przemówiła Pani Magdalena Niewiadowska dziękując nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wysiłek i zaangażowanie włożone w pracę z ich dziećmi.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości przeszli do stołówki szkolnej na przygotowany poczęstunek. Ostatnim punktem programu była wspólna zabawa taneczna przy muzyce. Uroczystość przygotował Rafał Rychlewski.

 

Apel „Bezpieczne wakacje”


   20 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy zorganizowano apel na temat ,,Bezpieczne wakacje”. W czasie spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze i w domu. Ponadto przedstawiono zagrożenia związane z korzystaniem z wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach. Na koniec przypomniane zostały zasady udzielania pierwszej pomocy, numery telefonów alarmowych oraz konsekwencje nieodpowiedniego zachowywania się w miejscach publicznych m.in. używania wulgaryzmów. Apel przeprowadzili: Małgorzata Krajewska, Katarzyna Jackiewicz i Jerzy Ochlak.

Zawody sportowe w Bocce


20 czerwca 2018 roku na sali gimnastycznej odbyły się szkolne zawody sportowe w Bocce. Celem głównym imprezy było wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Organizatorem zawodów była Mariola Klimek.

Współzawodnictwo o tytuł „Mistrza Szkoły w Bocce” podzielone było na gry indywidualne i drużynowe.

Wyniki zawodów:

Dziewczęta:

  • I miejsce – Natalia Malinowska klasa III gimnazjalna,
  • II miejsce – Katarzyna Charysz klasa III gimnazjalna,
  • III miejsce – Joanna Dombrowska klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

Chłopcy:

  • I miejsce – Łukasz Petla klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • II miejsce – Kamil Jankowski klasa III gimnazjalna,
  • III miejsce – Kacper Gregrowski klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna.

Wspólne biesiadowanie


W ostatnim tygodniu roku szkolnego młodzież klas gimnazjalnych wraz z wychowawcami oraz dzieci klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej udali się na wspólne biesiadowanie do pobliskiej pizzerii „Biesiadowo”. Było to wyjście z okazji zakończenia roku szkolnego, ale przede wszystkim ukończenia przez kilkoro uczniów klasy gimnazjalnej. Wspólne ucztowanie rozpoczęliśmy od skosztowania po jednym kawałku z trzech pizz. Po chwili odpoczynku zamówiliśmy pyszne lodowe desery.

Podczas spotkania uczniowie mogli się ze sobą zintegrować, pośmiać oraz powspominać miniony rok. Zadowoleni z pełnymi brzuszkami i uśmiechami na twarzy wróciliśmy na zajęcia. Młodzież kończąca gimnazjum nie żegna się ze swoimi kolegami, ponieważ dalej będzie kontynuować naukę w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Z tej okazji życzymy im wielu sukcesów oraz samych pogodnych dni na kolejnym etapie ich życia.  Wyjście do pizzerii zorganizowała Monika Borkowska.