Konkurs gra w „Chińczyka”


W Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbył się konkurs gry w „Chińczyka”. Plansza do Chińczyka była wielkogabarytowa, a role pionków pełnili uczniowie w kolorowych czapeczkach. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i form spędzania czasu wolnego przez uczniów, a także uczenie się zdrowej rywalizacji i radzenia sobie z emocjami. Organizatorami konkursu były: Barbara Sobieszyńska oraz Bożena Błaszkiewicz.

Konkurs rozgrywany był w ciągu dwóch dni: od 07.02.2018-08.02.2018 roku. Był on podzielony na dwa etapy:

 • pierwszy -przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej,
 • drugi – przeznaczony dla klas gimnazjalnych oraz Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy.

Konkurs zakończony został finałem, w którym brał udział zwycięzca ze Szkoły Podstawowej Specjalnej, przeciwko wygranemu ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Udział w konkursie wzięli:

Szkoła Podstawowa Specjalna:

 • Wiktoria Pawińska – klasa III,
 • Zuzanna Kłosowska – klasa II,
 • Marceli Kulwicki – klasa V,
 • Anita Świeczak – klasa VI,

Klasy gimnazjalne:

 • Krystian Lewandowski – klasa III,
 • Adrian Jabłoński – klasa III,
 • Paweł Kostrzewski – klasa III,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

 • Arkadiusz Aranowski – klasa I,

Do finału weszli:

 • Wiktoria Pawińska – klasa III Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Arkadiusz Aranowski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulowano i nagrodzono oklaskami.