VII Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych


VII Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych

      31 stycznia 2018 roku Klub Olimpiad Specjalnych „Sokoliki” działający przy Zespole Szkół Specjalnych przeprowadził VII Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych. Organizatorami imprezy byli: Mariola Klimek, Rafał Kinczewski oraz Małgorzata Wróblewska. Natomiast współorganizatorami byli: Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński oraz Burmistrz Miasta Brodnicy Pan Jarosław Radacz.

W turnieju wzięło udział 65 zawodników z następujących 11 Klubów Olimpiad Specjalnych województwa kujawsko-pomorskiego:

 • Klub „Sokoliki” z Zespołu Szkół Specjalnych z Brodnicy,
 • Klub „Pod Jesionem” z Bydgoszczy,
 • Klub „Rodzina” z Bydgoszczy,
 • Klub „Naprzód” z Bydgoszczy,
 • Klub „Tacy Sami” z Bydgoszczy,
 • Klub „Tygryski” z Bydgoszczy,
 • Klub „Olimpijczyk” z Chełmna,
 • Klub „Grud” z Grudziądza,
 • Klub „Trzynastka” z Grudziądza,
 • Klub „Junior” z Inowrocławia,
 • Klub „Dwójka” z Radziejowa.

   Celem imprezy była popularyzacja bocce, jako dyscypliny sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Ważnym aspektem było również rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-pomorskim. Podsumowano także efekty szkoleniowe osiągnięte podczas zajęć i treningów dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz zorganizowano kwalifikacje zawodników na zawody ogólnopolskie.

    Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wicestarosta Brodnicki – Pan Mariusz Klonowski. Podczas zawodów, zawodnicy zostali podzieleni na grupy sprawnościowe. Każdy zawodnik wykonał jedną kolejkę rzutów 8 kulami. Gry były prowadzone według Oficjalnych Przepisów Sportowych Special Olympics. Podczas spotkania, na każdego uczestnika czekał słodki poczęstunek oraz obiad.

    Zgodnie z Regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w turnieju wręczono medale za I, II, III miejsce oraz wstążki za dalsze miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli następujące miejsca:

I miejsce:

 • Kacper Gregrowski – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Kamil Jankowski – klasa III gimnazjalna,
 • Adrian Jabłoński – klasa III gimnazjalna,
 • Joanna Dombrowska – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Karol Górski – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Łukasz Petla – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

II miejsce:

 • Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,
 • Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,

IV miejsce:

 • Piotr Szulc – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

            Swoją obecnością na olimpiadzie zaszczycili następujący goście: Wicestarosta Brodnicki Pan Mariusz Klonowski, przedstawiciel Urzędu Miasta Brodnicy – Kierownik Wydziału Sportu Pan Maciej Rżeński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan  Stanisław Czajkowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Hanna Królikowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Pan Paweł Kubicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Izabella Lewandowska oraz Wiceprezes do spraw sportu Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie Pan Marcin Petr.

Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, Urzędowi Miejskiemu w Brodnicy, Zarządowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, firmom: Centrum Handlowemu „ROBI”, „Hildebrandt”, „Henri Lloyd”, „Masarni Karbowo Waldemar Pesta”, „Bromilk”, „Westerbud”, „Seni”, Aptece „Avena” oraz Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy. Dziękujemy również wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy za sędziowanie rozgrywek i opiekę nad wszystkimi uczestnikami imprezy.

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady, czuwali nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych: Mariola Klimek, Michał Gutkowski, Rafał Kinczewski oraz Jolanta Król. Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju dziękujemy: Monice Borkowskiej, Edycie Jaworskiej oraz Barbarze Królikowskiej.

   

  

    

    

XIV Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych w Grudziądzu


    27.01.2018 roku odbył się XIV Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych w Grudziądzu. Organizatorem turnieju był Klub Olimpiad Specjalnych „Trzynastka”, natomiast współorganizatorem: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Kujawsko-Pomorskie. W turnieju uczestniczyło 60 zawodników z 5 klubów województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem organizacyjnym imprezy było:

 1. Podsumowanie efektów szkoleniowych osiągniętych podczas zajęć i treningów dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Popularyzowanie badmintona jako dyscypliny sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 4. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

   Zawody były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Badmintona z następującymi modyfikacjami:

– gry pojedyncze były prowadzone do 11 punktów,

– grę prowadzono do dwóch wygranych setów (2:0 lub 2:1),

– zawodnicy musieli posiadać strój sportowy, sprzęt do gry i odpowiednie obuwie do gry na hali.

      Zgodnie z Regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w Turnieju wręczone zostały medale za I, II, III miejsce oraz wstążki za dalsze miejsca. Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli następujące miejsca:

I miejsce:

 • Jakub Malinowski – klasa II gimnazjalna,
 • Kamil Jankowski – klasa III gimnazjalna,

II miejsce:

 • Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,
 • Kacper Gregrowski – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Miłosz Meler – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,

III miejsce:

 • Łukasz Petla – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Opiekę nad uczniami na turnieju sprawowali Rafał Kinczewski, Michał Gutkowski, Mariola Klimek.

 

XIV Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych w Grudziądzu


XIV Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych w Grudziądzu

  27.01.2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Brodnicy wzięli udział w XIV Kujawsko-Pomorskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Grudziądzu. Organizatorem turnieju był Klub Olimpiad Specjalnych „Trzynastka”, natomiast współorganizatorem: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Kujawsko-Pomorskie. W turnieju uczestniczyło 60 zawodników z 5 klubów województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem organizacyjnym imprezy było:

 1. Podsumowanie efektów szkoleniowych osiągniętych podczas zajęć i treningów dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Popularyzowanie badmintona jako dyscypliny sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 4. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

   Zawody były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Badmintona z następującymi modyfikacjami:

– gry pojedyncze były prowadzone do 11 punktów,

– grę prowadzono do dwóch wygranych setów (2:0 lub 2:1),

– zawodnicy musieli posiadać strój sportowy, sprzęt do gry i odpowiednie obuwie do gry na hali.

           Zgodnie z Regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w Turnieju wręczone zostały medale za I, II, III miejsce oraz wstążki za dalsze miejsca. Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli następujące miejsca:

I miejsce:

 • Jakub Malinowski – klasa II gimnazjalna,
 • Kamil Jankowski – klasa III gimnazjalna,

II miejsce:

 • Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,
 • Kacper Gregrowski – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Miłosz Meler – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,

III miejsce:

 • Łukasz Petla – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Opiekę nad uczniami na turnieju sprawowali: Rafał Kinczewski, Michał Gutkowski, Mariola Klimek.

Wycieczka do Płowęża


20 października uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz uczniowie II i III klas gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym byli na wycieczce w Płowężu w ramach programu: „Rozwijanie zainteresowań uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”. Uczniowie wraz z wychowawcami: Agnieszką Mianecką, Moniką Borkowską i Katarzyną Jackiewicz mieli okazję uczestniczyć w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Pana Jakuba Matejkowskiego – artystę plastyka.
W trakcie warsztatów dzieci tworzyły własne zwierzątka z wosku. Na początku zajęć wszyscy uczestnicy mieli czas na wymyślenie zwierzątka, następnie wyobrażenia te były przenoszone na papier za pomocą ołówka, by w efekcie własnymi palcami wymodelować przyjaciela z wosku. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się jak powstają statuetki i rzeźby z brązu.
Pobyt w Płowężu zakończył się spacerem wiejską drogą w kierunku jeziora, która wiła się wśród kolorowych drzew. Wyjazd, zorganizowała Bożena Błaszkiewicz.

 

 

XX Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek


XX Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

W dniu 19.01.2018 roku w Brodnickim Domu Kultury odbyły się eliminacje do XX Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, w których brało udział kilkudziesięciu wykonawców z terenu powiatu.

Zespół Szkół Specjalnych reprezentował zespół ,,Siewcy”, który wystąpił w następującym składzie:

 • Adriana Jaworska – klasa III gimnazjalna,
 • Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,
 • Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,
 • Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Karolina Cholewczyńska – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna.

Zespół wykonał tradycyjną polską kolędę ,,Lulajże Jezuniu” z podkładem instrumentalnym oraz z towarzyszeniem fletu prostego. Decyzją jury festiwalu, zespół zakwalifikował się do finału powiatowego.

W dniu 25.01.2018 roku na scenie Brodnickiego Domu Kultury odbył się finał XX Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, w którym brali udział zwycięzcy wyłonieni w czasie wcześniejszych eliminacji.

W gronie wykonawców z całego powiatu brodnickiego, zespół ,,Siewcy” decyzją jury festiwalu, zdobył III miejsce i otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz dyplom. Uczniów naszej szkoły przygotowali nauczyciele – Rafał Rychlewski, Agata Witkowska-Zadylak i Monika Borkowska.