Andrzejki


      30 listopada 2017 roku zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyła się zabawa Andrzejkowa, w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Uroczystość rozpoczęła Iwona Zarębska od przypomnienia tradycji i zwyczajów związanych z Andrzejkami. Następnie Mariusz Malinowski, uczeń klasy III gimnazjalnej, przeczytał wiersz o zwyczajach andrzejkowych, a Adriana Jaworska, również uczennica klasy III gimnazjalnej, zaśpiewała piosenkę „Czarny Alibaba”. Po krótkiej części artystycznej wszyscy uczestnicy zabawy zostali zaproszeni do wróżenia przy stolikach. Wróżby cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i nauczycieli. Następnie uczniowie wraz z opiekunami tańczyli w rytm ulubionej muzyki na szkolnym holu. Zabawę zorganizowały: Katarzyna Jackiewicz i Iwona Zarębska.

 

Turniej Badmintona


Turniej Badmintona

29 listopada 2017 roku odbyły się zawody szkolne w badmintonie, dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy. Zostały one zorganizowane przez Mariolę Klimek.

W turnieju wzięło udział 30 zawodników, których podzielono na 3 grupy sprawnościowe. Zawody odbyły się na szkolnej sali gimnastycznej i zostały rozegrane tzw. „systemem rosyjskim” – do dwóch przegranych.

Wyniki zawodów:

Grupa I:

   I miejsce          Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,

   II miejsce        Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

   III miejsce       Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,

Grupa II:

   I miejsce         Jakub Malinowski – klasa II gimnazjalna,

II miejsce       Petla Łukasz – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

III miejsce      Kacper Gregrowski – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

Grupa III:

   I miejsce          Adrian Jabłoński – klasa III gimnazjalna,

II miejsce        Fabian Wysocki – klasa V Szkoła Podstawowa Specjalna,

   III miejsce       Marceli Kulwicki – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna.

Spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnickim Domu Kultury


W dniu 21 października 2017 roku uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej, klasy gimnazjalne oraz klasa II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy spotkali się z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnickim Domu Kultury. Zostali zaproszeni do zapoznania się z twórczością poszczególnych pracowni warsztatów. Prezentacja prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej odbyła się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali informacji na temat przebiegu pracy w poszczególnych pracowniach. Cieszyli się również ze spotkania z koleżankami i kolegami – absolwentami naszej szkoły. W czasie wyjścia uczniami opiekowali się: Małgorzata Krajewska, Katarzyna Jackiewicz, Monika Borkowska i Michał Gutkowski.

I Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych


20 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, odbyła się I Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych pod patronatem Starosty Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego. Celem imprezy było przybliżenie uczniom praw dziecka oraz integracja różnych środowisk szkolnych. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było: „Mam prawo do wychowania w rodzinie”. Swoją obecnością zaszczycił nas Wicestarosta Brodnicki Pan Mariusz Klonowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Stanisław Czajkowski. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy, którą prowadzili: pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz oraz Rzecznik Praw Ucznia – Jerzy Ochlak, czuwała Pani Dyrektor Anna Słomińska.

W imprezie wzięło udział 7 szkół specjalnych: Zespół Szkół Nr 26 z Torunia, Zespół Szkół Nr 3 z Golubia-Dobrzynia, Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych z Grudziądza, Szkoła Podstawowa Nr 19 z Torunia, Zespół Szkół Nr 5 z Rypina, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Torunia oraz organizator – Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy. Naszą szkołę reprezentowały:

– Karolina Cholewczyńska, Anita Świeczak –klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

– Katarzyna Charysz i Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna.

       Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wicestarosta Brodnicki – Pan Mariusz Klonowski. Na wstępie imprezy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali się w przedstawieniu Jana Brzechwy pt. „Rzepka”, które znakomicie ukazywało relacje rodziny. Następnie zgodnie z harmonogramem spotkania każda szkoła miała okazję do zaprezentowania się poprzez krótki występ muzyczny. Uczniowie pod opieką nauczycieli zaśpiewali piosenki związane z tematem rodziny. Kolejnym punktem programu było wykonanie w czteroosobowej grupie plakatu związanego z tegorocznym hasłem imprezy.

            Na zakończenie spotkania, wszyscy uczestnicy z rąk Pana Wicestarosty oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali wspaniałe nagrody oraz medale wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek oraz obiad.

Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, firmom: „Gotec”, Centrum Handlowemu „ROBI”, „Stolkar”, „Sits”, Gospodarstwu Rolnemu z Komorowa, firmie „AUTO CREW”, Posłom na Sejm RP Panu Zbigniewowi Sosnowskiemu oraz Panu Pawłowi Szramka, Hurtowni elektrotechnicznej „DOKO”, Zakładowi Produkcji Cukierniczej „Vobro” oraz Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy. Za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów wyrażamy wdzięczność – Pani Małgorzacie Kulwickiej. Dziękujemy również wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy za opiekę nad wszystkimi uczestnikami imprezy.

Integracyjny Turniej Kręglarski


17.11.2017 roku odbył się na terenie Kręgielni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy Integracyjny Turniej Kręglarski. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy. Celem imprezy była popularyzacja i rozwój kręglarstwa jako sportu dla każdego, a także propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna uczestników zadania.

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowali:

– Łukasz Petla – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

– Mariusz Malinowski – klasa III gimnazjalna,

– Kamil Jankowski – klasa III gimnazjalna,

– Adrian Jabłoński – klasa III gimnazjalna.

Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli 4 miejsce w turnieju. Opiekę na zawodach sprawowała: Mariola Klimek.